Novembru wasal ukoll!

Novembru huwa meqjus bħala x-xahar tal-erwieħ tal-purgatorju u matulu niftakru b’mod speċjali f’dawk qrabatna u ħbiebna li llum m’għadhomx magħna.  Dan ix-xahar, li fih 30 ġurnata, jibda bil-festa tal-Qaddisin Kollha u l-għada tkun il-festa tal-Erwieħ tal-Purgatorju – aħna nemmnu li dawn jinsabu fi triqthom lejn il-Ġenna sabiex isiru qaddisin ukoll.

Issa l-ħarifa daħlet sewwa u iktar ikollna dlam milli dawl!  Jidlam kmieni ħafna u kulħadd ikun jixtieq li joqgħod aktar ġewwa milli barra.  Ġieli jkollna ġranet sbieħ ukoll – dawn insejħulhom is-Sajf ta’ San Martin, li jkollu l-festa tiegħu matul dan ix-xahar, eżattament fil-11 ta’ Novembru.  Dak inhar hija drawwa qadima li lit-tfal jagħtuhom il-borża tad-drapp b’xi frotta u xi ftit ħelu jew lewż.  Taqbila ħelwa marbuta ma’ din il-festa hija din:

“Ġewż, lewż, qastan, tin;

Kemm inħobb lil San Martin!”

Lejn l-aħħar tax-xahar ikollna l-festa ta’ Kristu Re li tfakkarna li jkun wasal biex jibda l-Avvent!  Imbagħad fit-30 ta’ Novembru ssir il-festa ta’ Sant’Andrija, li kien wieħed mill-Appostli ta’ Ġesu’.

San Martin Sant’ Andrija

Tuna l-Kartuna tal-Ħalib u lill-Istrina nagħtu daqqa t’id!

FLORIANA PRIMARY SCHOOL taking part in the kreattiv project

Towards the end of the last scholastic year, our school was approached by Ms Claire Massa, HOD for Music, and invited to apply for the Kreattiv Project.  The application was sent and the chosen topic was The Sea – to co-incide with our EkoSkola theme for the forthcoming two years.  A detailed programme of events was set during which the students will be receiving knowledge and learning more through the creative arts: dance, art, music, drama and creative writing.  The students will be taking part in talks, discussions and workshops related to the chosen topic and then they will be sharing their knowledge and ideas not just with their parents but with the other members of the local community as well.  Various well known local personalities have been invited for this Project. To name just some there are:  Professor Alan Deidun, Ms. Liliana Fleri Soler, Dr. Timothy Gambin, Mr. Luke Baldacchino, Moreorless Theatre and Zfin Malta.  Students will also be visiting the Maritime Museum and Vittoriosa, Alka Ceramics, the National Acquarium and other places.  An exhibition with the kids’ work will be set up at school and a book with the writings, drawings and crafts will be published towards the end of the Project.  The application was accepted by the Arts Council and the school will be receiving funding to carry on with the proposed programme.

The general aim of the Project is to:

  • Initiate creative projects in classrooms, schools and colleges through collaborations between teachers, students and creative practitioners and, in so doing, to facilitate creative education as a key tool for holistic development.
  • Introduce children and young people to potential careers in the cultural and creative sector, through selected collaborations with higher educational institutions.
  • Embed cultural and creative entrepreneurship in schools as expressed in the National Cultural Policy.
  • Encourage collaboration between educational institutions, the culture and creative industries, and other relevant sectors such as science and technology.
  • Create employment opportunities for creative professionals.
  • Encourage creative collaborations amongst educational institutions, and partnerships with public and private cultural operators.

Ottubru magħna!

Ottubru huwa l-għaxar xahar tas-sena u fih 31 jum.  Issa li bdiet il-ħarifa jibdew jiqsaru l-ġranet u jibda jidlam aktar kmieni.  Kollox jerġa’ jirritorna għar-rutina u mhux biss reġgħu fetħu l-iskejjel imma terġa’ tibda l-ġabra tal-familja.  Nibdew ukoll nistennew li jkollna xi ftit tax-xita u ma nibqgħux nilbsu l-ħwejjeġ ħfief li konna nilbsu fix-xhur sħan tas-sajf.

Matul dan ix-xahar infakkru l-festa tal-Anġlu Kustodju li tiġi fit-2 t’Ottubru.  Tajjeb li nkunu nafu nitolbuh jieħu ħsiebna meta nkunu se nsibu ruħna f’xi periklu kemm tal-ġisem kif ukoll tar-ruħ.  Hemm talba qadima li tgħid:

“Anġlu t’Alla li fit-tjubija tiegħu, Alla tani biex tħarisni, dawwalli moħħi, ħarisni, żommni u mexxini f’dan il-jum. ”

Fl-4 t’Ottubru nfakkru lil San Franġisk t’Assisi, fis-7 t’Ottubru hija l-festa tal-Madonna tar-rużarju u fit-13 nfakkru d-dehra tal-Madonna ġewwa Fatima, eżattament 100 sena ilu.

F’Ottubru wkoll infakkru lill-Poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila li għandu monument sabiħ fil-Floriana.  Huwa kien twieled fis-18 t’Ottubru 1871 u miet fit-13 t’Ottubru 1961 , ftit jiem biss qabel għalaq 90 sena.  Fost il-ħafna poeżiji sbieħ li kiteb insibu Fil-Ħlewwa ta’ Mejju, l-Innu ta’ Filgħodu kif ukoll l-Innu Malti.

Jibda jiżdied ir-riħ u s-siġar li joħorfu jibdew jinżgħu mill-weraq tagħhom.

L-Anglu Kustodju San Frangisk Dun Karm Psaila

EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY AT FLORIANA PRIMARY SCHOOL

The European School Sport Day (ESSD) is a school day dedicated to having fun, playing together and promoting physical activity and health for everyone. Our school, embedding such an ethos as part of its philosophy, has been an ESSD since last year.  Every year, towards the start of the new scholastic year, it takes part in this European celebration which provides a lot of opportunites for the school.

The European School Sports Day was held at our school on Friday 29th September 2017.  All the students turned up in their PE kits and all took part in various sports activities in our school yard.  The space was divided into different stations in which the students took an active role and enjoyed themselves whilst keeping in mind that health and wellbeing are very important for them.  This 120 minute activity was held with the collaboration of the Kunsill Malti tal-Isports and the direct involvement of coach Mr. Ludvic Bartolo.

During such events the students learnt:

  1. To raise the profile of physical education (PE) and school sport
  2. To create fun and enjoyment through physical activity initiatives for young people
  3. To promote health and wellbeing for lifelong learning
  4. To foster social inclusion and develop social competences among their students.

The European School Sport Day is inspired by the Hungarian School Sport Day; an event which has been organised by the Hungarian School Sport Federation for the last 10 years.