Making reading a hobby – Tip 04

All reading is good

XXX

Do not rule out non-fiction books, comics, graphic novels, magazines and leaflets. Reading is always reading and it is all good.

XXx

Special School Gatherings

Once again we shall be having Special Assemblies. We would like to invite all parents to attend in order to join us so that we all end the week in an enjoyable way together. We wish to remind all those who intend attending that no food or drinks are allowed in the hall. Apart from this please remember that the aim of your presence during assembly is to support the children by you being there; so listen to what is going on and participate in an active positive way. The children put an effort in their performances and definitely would not like them to go unnoticed.

Special Assemblies – till end of December 2014:

Friday 24th October at 13.30 – Performance by Year 6 and EkoSkola Committee.

Friday 31st October at 08.15 – Performance by Year 5, Birthdays and Certificates.

Friday14th November at 13.30 – Performance by Year 4.

Friday 21st November at 13.30 – Performance by Year 3.

Friday 28th November at 13.30 – Performance by Year 2, Birthdays and Certificates.

Friday 5th December at 13.30 – Performance by Year 1.

Jum Dun Karm

Dun Karm Psaila (1871-1961)

Dun Karm twieled f’Ħaż-Żebbuġ fit-18 ta’ Ottubru 1871. L-ewwel skola li studja fiha Dun Karm kienet l-iskola Primarja tal-Gvern ta’ Ħaż-Żebbuġ u kien tfajjel fuq tiegħu medhi fil-logħob tat-tfulija. Aktar tard studja s-Seminarju u ta’ 23 sena sar qassis u beda jgħallem is-Seminarju. Fl-1896 ħareġ l-ewwel ktieb ta’ poeziji bit-Taljan.

Waħda mill-ġrajjiet koroh li ħallew effett kbir fuqu kienet il-mewt ta’ ommu fl-1909.

Kien fl-1912 meta Mons. Pawl Galea u Ġużè Muscat Azzopardi ltaqgħu miegħu fil-Palazz il-Belt u talbuh jiktbilhom poeżija bil-Malti għal rivista bl-isem Il-Ħabib. Kellha tkun din l-okkażjoni li wara snin twal ta’ kitba bit-Taljan ħajritu jibda jikteb bil-Malti. L-ewwel poeżija ta’ Dun Karm bil-Malti, Quddiem Xbieha tal-Madonna dehret fl-ewwel ħarġa ta’ Il-Ħabib fl-1 ta’ Frar 1912. Kellu 40 sena.

Minn dakinhar Dun Karm baqa’ jikteb bil-Malti u poeżiji bħal L-Innu Malti, L-Għanja tar-Rebħa, Lil Malta, Għal Dun Mikiel Xerri, Lil Mikiel Anton Vassalli uWied Qirda wassluh biex ikun magħruf bħala l-poeta nazzjonali.

Dun Karm miet fit-13 ta’ Ottubru tal-1961.

Bħal kull sena f’Ottubru jiġi ċċelebrat Jum Dun Karm b’corteo li jibda mill-iskola primarja tal-Floriana sal-monument ta’ Dun Karm li jinsab fil-Furjana stess.  Huwa unur għalina bħala skola li ta’ kull sena jkun hemm numru sabiħ ta’ tfal li jieħdu sehem f’din l-attivita annwali, li din is-sena ġiet iċċelebrata fis-17 t’Ottubru 2014.

L-iskola tal-Furjana
f’Jum Dun Karm

Making reading a hobby – Tip 03

Match their interests

Help them find the right book – it doesn’t matter if it’s fiction, poetry, comic books or non-fiction.

xxxxxxx

Poeżija għal Jum il-Ħarsien tal-Annimali

Aqraw ftit kemm hija sabiħa l-poeżija li kitbet Haylee Mangion, studenta tal-Ħames Sena fl-iskola tagħna, sabiex tqajjem għarfien dwar l-imħabba li għandna jkollna lejn ħbiebna l-annimali.