My favourite Game

The Year 4 class discussed with their teacher Ms Matthia, their favourite games.  All learners shared their likes and one of them also sent us his own writing to share with you all.

Please click here to read Emerson Piscopo’s writing on his favourite game: MY FAVOURITE GAME by Emerson Piscopo

Tree of the Month – Holm Oak

The Holm Oak – Il-Balluta

This is an evergreen tree. This very ancient tree was very common in the Maltese Islands but it is now becoming increasingly rare. The leaves resemble those of a holly. The fruit of the Holm Oak are called acorns. This tree can still be found growing naturally in a few places such as Wardija and L-Imġiebaħ.

My Town

The Year 6 class discussed with their teacher Ms Matthia, their home town or village.  All learners shared information about their town or village with the class and one of them also sent us his own writing to share with you all.

Please click here to read Rico Bezzina Cascino’s writing on his Home town – Floriana: My Town – Rico Bezzina Cascino

Ikteb lil uliedek għall-Kinder

Ġenituri li jixtiequ jirreġistraw it-‐tfal tagħhom biex jibdew jattendu fil-‐Kindergarten 1 sa mit-‐3 t’Ottubru 2016, huma meħtieġa li jagħmlu dan sat-‐13 ta’ Mejju 2016. Jistgħu jiġu rreġistrati biss tfal li jkunu għalqu tlett snin sal-‐aħħar ta’ Diċembru 2016.  Ġenituri li jixtiequ jirreġistraw it-‐tfal tagħhom biex jibdew jattendu skola f’lokalità differenti mis-‐26 ta’ Settembru 2016 huma meħtieġa li jagħmlu dan sat-‐13 ta’ Mejju 2016 billi jċemplu fl-Uffiċċju tal-Prinċipal tal-Kulleġġ tal-‐iskola fejn it-‐tfal se jiġu rreġistrati.

Għal aktar tagħrif żur is-‐sit edu.gov.mt/kindergarten

Parents wishing to register their children to start attending in Kindergarten 1 as from 3rd October 2016 are required to do so by 13th May 2016. Only children that would have attained three years of age by the end of December 2016 can be registered for the October intake.  Parents wishing to register their children to start attending school in a different locality as from 26th September 2016 are required to do so by the 13th May 2016 by calling at the College Principal’s Office of the receiving College of the school wherein the child will be registered.

Additional information available on edu.gov.mt/kindergarten

Ħarġa sal-Argotti

Fl-Argotti ġiet organizzata Science Week u aħna l-membri tal-EkoSkola morna mal-għalliema tagħna Ms Brenda u Ms Maria. Ġew it-tfal tal-ħames klassi wkoll magħna flimkien mal-għalliema tagħhom.

Iltqajna ma’ tfal minn skejjel oħra wkoll. Fl-Argotti kien hemm seba’ tined u f’kull tinda kien hemm attivita’ li kellha x’taqsam max-xjenza. Fost l-attivitajiet li kien hemm, l-aktar li laqtuni kienu meta qagħdna ngħoddu kemm ikollha żmien siġra. Dan nistgħu narawh miz-zokk tagħha. Rajna diversi tipi ta’ xtieli kif ukoll xammejna u missejna diversi tipi ta’ herbs li nużaw għall-ikel. F’tinda minnhom kien hemm il-compost. Aħna rajna kif dan isir u kif nistgħu nagħmluh aħna wkoll fid-djar tagħna. F’tinda minnhom kien hemm akkwarju bil-ħut u stajna naraw dawk il-pjanti li jgħixu fl-akkwarju wkoll.

L-aħħar attivita’ kienet sabiħa wisq. Imxejna fuq tipi differenti ta’ ġebel u ċagħaq u ridna nħossu jekk hux iebes, artab, kiesaħ jew sħun. Kellna ineħħu ż-żarbun u l-kalzetti u tgħidx kemm ħadna gost!

Din il-ġurnata mhux ser ninsijha għax tgħallimt ħafna affarijiet sbieħ u ġodda. Fl-aħħar ktibna isimna wkoll fuq liżar li kien ippreparat apposta u ħadna sehem f’kompetizzjoni wkoll!

Nirvana Farrugia
Ir-raba’ sena
Membru tal-EkoSkola

xxxx