Żjara fil-Parlament

Photo DOI - Clodagh Farrugia O'NeillDin l-esperjenza ma jien ser ninsiha qatt. Jien nifforma parti mill-EkoSkola u din is-sena x-xorti messet lili li nirrapreżenta lill-iskola tagħna fl-EkoSkola Parlament. Morna Bradley Debono u jien u ressaqna l-mozzjoni tal-programm aħna. Konna fost diversi membri parlamentari kif ukoll il-Prim Ministru ta’ Malta, l-Kap tal-Oppożizzjoni kif ukoll l-Ispeaker tal-Parlament. Kien hemm ukoll tfal oħra minn skejjel oħra li jieħdu sehem fil-Programm tal-EkoSkola.

Kienet esperjenza li qatt mhu ser ninsa u nibqa’ ngħożż għal għomri kollha. Stajna nressqu l-ħsibijiet tagħna lill-kapijiet kbar ta’ Malta u huma minn naħa tagħhom qalulna li ser jikkunsidraw u jwettqu dak li għidnilhom aħna.

Spiċċajna fuq xi artikli fuq il-gazzetti l-għada tas-seduta….X’sodisfazzjon!!

Casey Jade Parnis tifla mis-Sitt Sena

Aqra aktar fuq is-sit ta’ EkoSkola Malta

Aqra aktar fuq is-sit elettroniku tat-Times of Malta

0 Response to “Żjara fil-Parlament”


Comments are currently closed.