Daily Archive for December 8th, 2014

Kunsilli Skolastiċi – Is-Sehem Tiegħek Jagħmel Differenza

Kif tafu fil-jiem li għaddew intbagħtet ċirkulari lil kull familja rigward l-elezzjonijiet tal-Kunsill Skolastiku.  Inżommu f’moħħna li kull skola jeħtieġ li jkollha Kunsill Skolastiku b’rappreżentanti ta’ ġenituri u għalliema fi ħdan l-istess skola.  Għalhekk filwaqt li nirringrazzjaw lil kull min ta’ sehmu fil-Kunsill Skolastiku nħeġġu lil dawk li huma lesti sabiex jidħlu għal din ir-responsabilta’ sabiex flimkien immexxu l-iskola Primarja tal-Furjana ‘l quddiem.  Għal aktar informazzjoni rigward l-elezzjonijiet li ser isiru f’Jannar araw ftit id-dokumenti t’hawn taħt:

Kunsilli Skolastiċi – Flyer for parents – informazzjoni u dati relatati mal-elezzjonijiet u n-nominazzjonijiet

SCM – aktar informazzjoni bil-Malti dwar il-Kunsilli Skokastiċi

SCE – aktar informazzjoni bl-Ingliż dwar il-Kunsilli Skolastiċi

Regolamenti – regolamenti bil-Malti dwar il-votazzjoni u elezzjoni relatati mal-Kunsill Skolastiku

Regulations – regolamenti bl-Ingliż dwar il-votazzjoni u elezzjoni relatati mal-Kunsill Skolastiku

Ittra Għall-Genituri 2015-2016 – informazzjoni bil-Malti li ntbagħtet lil kull familja

Letter to Parents 2015-2016 – informazzjoni bl-Ingliż li ntbagħtet lil kull familja

The feast of the Immaculate Conception

On December 8, we celebrate the feast of the Immaculate Conception of Mary our Holy Mother. It is said that everyone is born already having the original sin. This happens because of Adam and Eve. They had decided to go against the wish of God. The Blessed Virgin Mary was given a special gift. She was the only baby born without this original sin. Our Lady was to be the mother of Jesus, God’s only Son. The devil has no power over Holy Mary. There was never the smallest sin in our beautiful Mother. This great present that God gave to Our Lady is called her Immaculate Conception. In 1854, Pope Pius IX proclaimed to the whole world that there was no doubt at all that Mary was always without sin. Four years later, Our Lady appeared to Bernadette at Lourdes. When St. Bernadette asked the lovely lady who she was, Mary joined her hands and raised her eyes toward heaven. She said, “I am the Immaculate Conception.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx