Daily Archive for September 18th, 2015

Kors – Għaqal id-Dar

Kors b’XEJN – kors bl-għan li jgħin lill-ġenituri sabiex jagħmlu użu aħjar mir-riżorsi li għandkom sabiex il-kwalita’ tal-ħajja tiegħek tu ta’ familtek tkun dejjem aħjar.

Se jsiru 10 sezzjonijiet f’4 lokalitajiet li huma Msida, Pembroke, Sta Lucija u Mellieħa.  Il-kors se jsir filgħaxija u jibda fl-aħħar ġimgħa ta’ Settembru.

Għal aktar tagħrif segwi dawn il-links:

GĦAQAL ID-DAR FLYER – Flyer b’aktar tagħrif

Invite Letter Ghaqal id-Dar 11-9-2015 – invit uffiċjali għall-Kors Għaqal id-Dar

Ghaqal id-Dar Hajja Ahjar – Application Form – Formola ta’ Applikazzjoni