Monthly Archive for September, 2015

Page 2 of 2

Sena Skolastika taħt il-Ħarsien tal-Madonna

Għal darba oħra ninsabu fil-bidu ta’ sena skolastika ġdida.  Kif itir iż-żmien! L-istess bħal ma għamilna s-sena l-oħra – se nerġgħu niddedikaw din is-sena lil Marija għajnuna tal-Insara. Meta npoġġu l-ħajja tagħna taħt il-ħarsien ta’ Marija nkunu qed nafdaw fl-aktar avukata tajba li qatt jista’ ikollna.  Nitolbu lil Marija, li mill-ewwel kienet lesta tilqa’ il-messaġġ tal-Anġlu, meta talabha biex issir l-omm tal-Iben t’Alla. Ix-xewqa kbira ta’ ħajjitha kienet li dejjem tagħmel ir-rieda tal-Missier li jinsab fis-sema. Marija għinna biex inkunu dejjem umli u ubbidjenti. Agħmel li bħalek, dejjem inkunu ġenerużi ħalli nimxi wara Ġesù, kulfejn jogħġbu jsejjħilna. B’hekk ikollna garanzija li din is-sena skolastika tkun waħda tajba, bħal dik ta’ qabilha, jew aħjar minnha wkoll!

Kors – Għaqal id-Dar

Kors b’XEJN – kors bl-għan li jgħin lill-ġenituri sabiex jagħmlu użu aħjar mir-riżorsi li għandkom sabiex il-kwalita’ tal-ħajja tiegħek tu ta’ familtek tkun dejjem aħjar.

Se jsiru 10 sezzjonijiet f’4 lokalitajiet li huma Msida, Pembroke, Sta Lucija u Mellieħa.  Il-kors se jsir filgħaxija u jibda fl-aħħar ġimgħa ta’ Settembru.

Għal aktar tagħrif segwi dawn il-links:

GĦAQAL ID-DAR FLYER – Flyer b’aktar tagħrif

Invite Letter Ghaqal id-Dar 11-9-2015 – invit uffiċjali għall-Kors Għaqal id-Dar

Ghaqal id-Dar Hajja Ahjar – Application Form – Formola ta’ Applikazzjoni

The Traffic Snake Game

Paragon Europe will be holding an event targeting road safety for children within the EU funded project The Traffic Snake Game Network.

The event will be held on the 22nd September, 2015 between 10am-1pm at the President’s Kitchen Garden. The event will be lead by representatives of the Traffic Management and Road Safety Department of Transport Malta, with interactive games and demonstrations.

Teachers, Parents and Children are all invited and this will be FREE.

So we encourage you all to join the fun and learn!

Click on the picture below to view the flyer of this activity.