Monstri monstri … kullimkien!

Kemm iħobbu jitkelmu fuq il-monstri t-tfal. L-immaġinazzjoni tagħhom ta’ kif jista’ jkun il-monstru huwa tal-għaġeb.

It-tfal tal-kinder, flimkien mal-għalliema tagħhom Ms Audrey, għamlu krafts fejn għażlu jekk il-monstru tagħhom kellux għajn waħda, tnejn jew anke tlieta. Kif ukoll jekk kellux aktar min żewġ saqajn! Fl-aħħar tal-ġimgħa sajru l-jelly u għamluh ġo żewġ tazzi żgħar biex jiġu jixbħu l-għajnejn tal-monstru tagħħom.

xxxxx

2 Responses to “Monstri monstri … kullimkien!”


  • L-eċitament tat-tfal kien verament evidenti … tismagħhom jitkelmu fuq il-monstri huma u mixjin fil-kuritur, isaqsu meta ser isajru l-jelly hekk kif jidħlu l-iskola filgħodu u tbissima minn widna sa widna meta nhar il-Ġimgħa ħadu magħhom id-dar il-jelly li ppreparaw u kburin wrew il-jelly monster lill-ġenituri hekk kif kienu ħerġin mill-iskola!

    Prosit tfal! Prosit Ms Audrey!

  • Well done Ms. Audrey and well done kids. Beware of the monsters hidden in my pockets! Or in Ms. Audrey’s very big handbag! Or maybe in the drawers of my desk! It is really a good feeling to see the young ones’ enthusiastic faces whenever they let their imagination go! Well done once again.

Leave a Reply