Archive for the 'Class activities' Category

Watch us eat!

RULES AT TABLE

 • I should pray and wash my hands before I eat.
 • I should put a napkin, a glass to drink, a fork and a spoon on the table.
 • I should eat with my mouth closed and drink quietly.
 • I would place the napkin on my lap.
 • I should wipe my mouth with a napkin.
 • I would put the chair in its place.
 • I would wash the dirty dishes.

DEZAN AZZOPARDI

 • You should pray and wash your hands before you eat.
 • You should put plates, napkins, forks and knives on the table.
 • You should eat and drink slowly.
 • After you eat and drink, you have to wipe your mouth with a napkin.
 • After you eat, you want to clear the table.
 • When you finish eating, you should put the chair in its place.
 • You should fill the sink with water and liquid soap and wash all the dishes.

SEON LOVEGROVE

SEON LOVEGROVE

The Traffic Snake Game

These last two weeks our school took part in a traffic campaign. This campaign’s aim was to encourage primary students to walk or cycle or use other sustainable means of transport; by bus or car pooling to school rather then using a car.

The children had to choose from a number of stickers of a bus, a bicycle, people walking and a car with 3 people in it (car pooling), to stick on another sticker and stick it on an enormous snake which was put in the school foyer.

A kindergarten class also prepared a board with transport magnets and the children were asked every morning how they came to school.

At the end of these two weeks we should see a positive result, with more children walking, car-pooling or using the bus more frequently.

This campaign is organised by Paragon together with the EU.

Click on the picture below to view some pics of this activity.

Buddy Reading – naqraw mal-ħbieb

Il-‘Buddy Reading’ huwa mument ta’ qari mit-tfal għat-tfal.  Din is-sena dan il-metodu ta’ qari qiegħed isir mal-klassijiet kollha tal-primarja (yr 1 – yr 6).  Kull ġimgħa xi klassi tar-raba’, tal-ħames jew tas-sitt sena tingħaqad ma’ klassi tal-ewwel, tat-tieni  jew tat-tielet sena biex it-tfal il-kbar jaqraw siltiet minn kotba lit-tfal iżgħar minnhom.  B’dan il-metodu filwaqt li jkunu qed jibbenefikaw mill-qari ż-żewġ gruppi, ikunu wkoll qed jixxerjaw il-gost li wieħed jaqra kotba varji skont l-abbiltà tiegħu.  It-tfal tal-klassijiet il-kbar ikollhom is-sodisfazzjon li qed jaqraw u jkunu mudelli ta’ kif ikun qari tajjeb, u l-istudenti tal-klassijiet iż-żgħar ikollhom iċ-ċans jisimgħu siltiet minn kotba minn studenti akbar minnhom.

The Year 6s discover Maths at the Supermarket

The supermarket is a great place to teach and reinforce mathematical concepts.   There are numerous opportunities to use the routine actions of shopping for groceries to reinforce concepts students are learning in school.

The year 6 students had the opportunity to visit Smart Supermarket, together with their teachers and the Maths support teacher, Ms Miriam, where they did various maths activities in an everyday life situation.   Students estimated the weight for half a kilo tomatoes, weighed the tomatoes, checked expiry dates on products, compared different brands or sizes of the same product to find out the best deal, discussed special offers on display, found various 3D shapes around them, discussed capacity and finally estimated the cost of their shopping.  Yes, we also did some shopping as before going on this outing the students together with Ms Brenda and Ms Maria (nurture class) had a session on table manners and healthy food.  They also had a session with Ms Graziella (LML support teacher) where students discussed the ingredients needed to make healthy burgers for the whole class and finalised a shopping list.  During the latter session students had to estimate weight and cost of all the ingredients.

Finally, after going to the supermarket, children will cook their own healthy burgers, thus using Mathematics once more as they need to weigh, measure, and divide using an everyday life situation.  What an enjoyable way to do Mathematics!!

L-Annimali – Special Assembly tas-Sitt Sena

L-ewwel Assembly għas-sena skolastika 2016 -2017 saret mill-klassi tas-sitt sena.  It-tema kienet dwar l-annimali.  Kulħadd għandu d-dritt li jgħix u li jgħix ħieles.  L-Assembly bdiet billi tifel li kien qed jirrappreżenta ljun ġera wara żewġt itfal li kienu qed jirrappreżentaw żewġt iċriev. Wieħed miċ-ċriev b’nifsu maqtugħ qal lill-iljun kif qatagħlu nifsu u l-iljun irrisponda li hu wkoll kellu dritt li jiekol.  Hawn daħlu n-narraturi li spjegaw dwar l-annimali karnivori u dawk erbivori u kif dawn iżommu bilanċ fin-natura. Komplew jispjegaw kif huwa proprju l-bniedem li qed jeqred l-armonija u l-bilanċ fin-natura.  Hawn tifel li jirrappreżenta għasfur jispjega kif il-kaċċa u l-insib qed ikomplu jeqirdu l-ispeċi ta’ diversi annimali.  Iżda mhux kollox negattiv għaliex hawn diversi għaqdiet li jiddefendu l-annimali u anki sptarijiet għal dawn il-kreaturi.  Hemm ukoll min saħansitra jħallilhom il-wirt.  Fl-aħħar ingħata xi tagħrif dwar il-padrun tal-annimali San Franġisk t’Assisi.

Din l-Assembly ittelgħet mit-tfal tas-Sitt Sena bl-għajnuna tal-għalliema tagħhom Ms Rita, Ms Josianne u Ms Charlene.