Archive for the 'School Events' Category

U fl-aħħar Diċembru!

U s-sena tgerbet u waslet fi tmiemha!  Kemm jgħaddi ż-żmien hux u ma joqgħod jistenna lil ħadd!  Wasal Diċembru, l-aħħar xahar tas-sena u li fih 31 jum.  Huwa xahar mimli festi sbieħ u li fihom inħossu li għandna għaliex niċċelebraw u nkunu ferħanin.  Insemmi l-festa ta’ San Nikola fis-6 ta’ Diċembru, l-Immakulata Kunċizzjoni fit-8 ta’ Diċembru, Jum ir-Repubblika fit-13, il-Milied fil-25 u l-aħħar tas-sena fil-31.  Kollha huma sbieħ u għandhom tifsira speċjali iżda li żgur li l-aktar waħda li għandkom għal qalbkom hija l-festa tal-Milied, li tfakkarna f’meta l-Iben t’Alla twieled fostna bħala tarbija fl-għar fqajjar ta’ Betlem!  Huwa veru li fi żmien il-Milied nifirħu b’ħafna affarijiet oħrajn; bħal festini, tiżjin u kant, rigali, ħafna ikel u xorb u ħafna affarijiet oħrajn; imma l-ġrajja tat-twelid ta’ Ġesu’ hija żgur l-aktar ħaġa importanti!

Matul dan ix-xahar tintemm il-ħarifa u tibda x-xitwa: żmien ta’ bard u ksieħ, xita u maltemp!  Noqogħdu ħafna ġewwa, ħdejn xi heater u nilbsu ħafna ħwejjeġ ħoxnin u sħan, bħal xi ġakketta ħoxna, xi kowt u b’xi muffler m’għonqna biex ma nħossux kesħa!

Imbagħad fil-lejl bejn il-31 ta’ Diċembru u l-1 ta’ Jannar insellmu lis-sena li tkun spiċċat u nħarsu b’tama ġdida lejn is-sena li tkun qed titwieled.

San Nikola Il-Kunċizzjoni

Spot the Jellyfish!

On Monday 6th November we hosted Profs. Alan Deidun from the University of Malta as part of our Kreattiv Project about “The Sea”.  Profs. Deidun, in his typical colourful manner,  explained to us the different types of jellyfish that are found in our waters.  We got to know that the most frequent and common one is the Mauve Stinger. This jellyfish can be very harmful as its sting is very painful.  There are also the Fried Egg Jellyfish, commonly known as the Qassata and the Portuguese Man o’ War.  Other jellyfish that are spotted in our waters are the Box Jellyfish, the Nomadic Jellyfish, the By the wind Sailor, the Comb Jellies, the Cigar Jellyfish, the Moon Jellyfish, the Sea Lung, the Blue Button and the Crystal Jellyfish.  Some give only a mild sting and others do not sting at all.  The best way to treat a jellyfish sting is by washing it with sea water.  Baking Soda is a very good healing agent as well.  We also got to know never to use fresh water as this will make the sting even worse.

The students were encouraged to send a report via email whenever they spot a jellyfish.  The report is to give this information:

  • WHICH type of jellyfish was observed.
  • WHERE were the jellyfish observed.
  • HOW MANY were observed.

Reports are to be sent to
ioi-moc@um.edu.mt

or

alan.deidun@gmail.com

Profs. Deidun showed us models of some types of jellyfish and also answered our one thousand and one questions and gave us posters to keep.  Ms. Claire Massa, the Project Co-Ordinator, was also present for this lesson.  A very big thank you to Ms. Claire and to Profs. Alan Deidun.

Novembru wasal ukoll!

Novembru huwa meqjus bħala x-xahar tal-erwieħ tal-purgatorju u matulu niftakru b’mod speċjali f’dawk qrabatna u ħbiebna li llum m’għadhomx magħna.  Dan ix-xahar, li fih 30 ġurnata, jibda bil-festa tal-Qaddisin Kollha u l-għada tkun il-festa tal-Erwieħ tal-Purgatorju – aħna nemmnu li dawn jinsabu fi triqthom lejn il-Ġenna sabiex isiru qaddisin ukoll.

Issa l-ħarifa daħlet sewwa u iktar ikollna dlam milli dawl!  Jidlam kmieni ħafna u kulħadd ikun jixtieq li joqgħod aktar ġewwa milli barra.  Ġieli jkollna ġranet sbieħ ukoll – dawn insejħulhom is-Sajf ta’ San Martin, li jkollu l-festa tiegħu matul dan ix-xahar, eżattament fil-11 ta’ Novembru.  Dak inhar hija drawwa qadima li lit-tfal jagħtuhom il-borża tad-drapp b’xi frotta u xi ftit ħelu jew lewż.  Taqbila ħelwa marbuta ma’ din il-festa hija din:

“Ġewż, lewż, qastan, tin;

Kemm inħobb lil San Martin!”

Lejn l-aħħar tax-xahar ikollna l-festa ta’ Kristu Re li tfakkarna li jkun wasal biex jibda l-Avvent!  Imbagħad fit-30 ta’ Novembru ssir il-festa ta’ Sant’Andrija, li kien wieħed mill-Appostli ta’ Ġesu’.

San Martin Sant’ Andrija

Tuna l-Kartuna tal-Ħalib u lill-Istrina nagħtu daqqa t’id!

FLORIANA PRIMARY SCHOOL taking part in the kreattiv project

Towards the end of the last scholastic year, our school was approached by Ms Claire Massa, HOD for Music, and invited to apply for the Kreattiv Project.  The application was sent and the chosen topic was The Sea – to co-incide with our EkoSkola theme for the forthcoming two years.  A detailed programme of events was set during which the students will be receiving knowledge and learning more through the creative arts: dance, art, music, drama and creative writing.  The students will be taking part in talks, discussions and workshops related to the chosen topic and then they will be sharing their knowledge and ideas not just with their parents but with the other members of the local community as well.  Various well known local personalities have been invited for this Project. To name just some there are:  Professor Alan Deidun, Ms. Liliana Fleri Soler, Dr. Timothy Gambin, Mr. Luke Baldacchino, Moreorless Theatre and Zfin Malta.  Students will also be visiting the Maritime Museum and Vittoriosa, Alka Ceramics, the National Acquarium and other places.  An exhibition with the kids’ work will be set up at school and a book with the writings, drawings and crafts will be published towards the end of the Project.  The application was accepted by the Arts Council and the school will be receiving funding to carry on with the proposed programme.

The general aim of the Project is to:

  • Initiate creative projects in classrooms, schools and colleges through collaborations between teachers, students and creative practitioners and, in so doing, to facilitate creative education as a key tool for holistic development.
  • Introduce children and young people to potential careers in the cultural and creative sector, through selected collaborations with higher educational institutions.
  • Embed cultural and creative entrepreneurship in schools as expressed in the National Cultural Policy.
  • Encourage collaboration between educational institutions, the culture and creative industries, and other relevant sectors such as science and technology.
  • Create employment opportunities for creative professionals.
  • Encourage creative collaborations amongst educational institutions, and partnerships with public and private cultural operators.