Archive for the 'School Events' Category

Page 2 of 36

Applikazzjoni għat-Trasport

Applikazzjoni għat-Trasport tal-Iskola Sekondarja

Sejħa għall-applikazzjonijiet tat-Trasport għat-tfal li s-sena d-dieħla se jibdew il-Form 1.  Għal aktar tagħrif agħfas hawn – School Transport Online Application.

Kwestonjarju għall-Ġenituri dwar l-Iskema tal-Frott u l-Ħaxix

Genituri u tfal qed jiġu mħeġġa jimlew dan il-kwestjonarju online dwar l-iskema tal-Frott u l-Ħaxix li l-iskola tagħna tibbenefika minnha wkoll meta kull nhar ta’ Tlieta jitqasmu prodotti bnini lit-tfal kollha li l-ġenituri mlew il-karta tal-kunsens.

Dan il-kwestjonarju għandu jintela sal-20 ta’ Frar mingħandu iktar minn wild wieħed fl-iskola għandu jirrispondi l-mistoqsijiet u jżomm f’moħħu lill-iżgħar mill-aħwa.

Agħfas hawn sabiex tibda l-kwestjonarju:

http://marketresearch.emcs.com.mt/index.php/959184/lang-en

Erġajna bdejna b’Jannar!

Jannar kiefer u bid-dwiefer!  Dan jurina li dan ix-xahar normalment ikun kiesaħ u jkollna ħafna ġranet xitwin, bix-xita u bil-bard.  Issa l-istaġun tax-xitwa jinsab fl-aqwa tiegħu!  Dan huwa l-ewwel xahar tas-sena u fih hemm 31 jum.

Matul dan ix-xahar ukoll ikollna bosta festi sbieħ.  Fis-6 ta’ Jannar issir il-festa tal-Epifanija li tfakkarna meta t-tliet slaten maġi sabu lil Ġesu’ u tawh rigali ta’ deheb, inċens u mirra.  Fit-22 ta’ Jannar infakkru lil San Publiju, l-ewwel isqof ta’ Malta u li huwa wkoll il-padrun tal-Floriana u wieħed mill-padruni ta’ Malta.  Fil-31 ta’ Jannar issir il-festa ta’ San Ġwann Bosco, qassis taljan li tant ħadem għall-ġid tat-tfal u taż-żgħażagħ.

F’Jannar niftakru b’mod speċjali fl-importanza tas-siġar li jinsabu madwarna u niftakru f’kemm għandna nieħdu ħsiebhom. Fl-iskola jkollna Jum is-Siġar u lkoll nieħdu pjaċir inħawlu xi siġra jew tnejn!

School Celebration 2016

Preparations are in full swing for our School Celebration 2016!  This time we are going back to the traditional nativity play – but the story was given a twist so that the audience will remain transfixed.  The main character is a sweet little donkey and his pride for having been chosen to carry the holy mother on her way to Betlehem and his vision of the future when Jesus will, once again, choose this humble means of transport for his entry into Jerusalem!  This time besides the usual characters, we shall be having little mice, twinkling stars, cute angels and exploding gifts all dancing happily to the bluttering beat of the Baa Band!  The usual funny moments involving other members of the staff will not be given a miss!  All parents and guardians are kindly asked to keep the 16th of December free so that they all will be able to join us in this joyful annual celebration – starting at 11.00.  The School Administration will then give out prizes to the students who distinguished themselves in various aspects of the school life.

Promoting books and a love of reading

At Floriana Primary we strive to foster a love of reading from an early age. We believe that reading is to the mind what exercise is to the body, and so in collaboration with the Floriana local council, the year 1 pupils took part in an activity where each student was presented with a pair of interesting and attractive books. The children took an active part in the activity and felt lucky to be the ones who will be receiving this gift. A special thanks goes to the Floriana local council for supporting the school and for making this activity possible.

Theresa Muscat