Archive for the 'School Events' Category

Page 2 of 35

The Traffic Snake Game

These last two weeks our school took part in a traffic campaign. This campaign’s aim was to encourage primary students to walk or cycle or use other sustainable means of transport; by bus or car pooling to school rather then using a car.

The children had to choose from a number of stickers of a bus, a bicycle, people walking and a car with 3 people in it (car pooling), to stick on another sticker and stick it on an enormous snake which was put in the school foyer.

A kindergarten class also prepared a board with transport magnets and the children were asked every morning how they came to school.

At the end of these two weeks we should see a positive result, with more children walking, car-pooling or using the bus more frequently.

This campaign is organised by Paragon together with the EU.

Click on the picture below to view some pics of this activity.

Laqgħat għall-ġenituri rigward is-suġġett tal-PSCD

Għeżież Ġenituri/ Kustodji,

TFAL FIT-3 SENA

Issa li t-tfal qegħdin fit-tielet sena, se jibda jiġi mgħallem suġġett ġdid li jismu Personal, Social and Career Development (P.S.C.D). Għalhekk l-għalliema tal-P.S.C.D tal-iskola tagħna, qed jistednukom sabiex tattendu laqgħa informattiva fejn se jiġi spjegat x’jinvolvi dan is-suġġett. Il-laqgħa ser issir fil-Hall nhar it-Tnejn 7 ta’ Novembru 2015 fl-8.30 am.

TFAL FIR-4 SENA

Ilkoll naqblu li fiż-żminijiet tal-lum it-tfal qed jieħdu ħafna messaġġi rigward is-sesswalita’ tagħhom. Dawn jiġu minn diversi sorsi fosthom il-media u l-ħbieb tagħhom. Huwa ta’ importanza kbira li tingħata Edukazzjoni dwar is-Sesswalita’ Umana.  Għalhekk s-sezzjoni tal-P.S.C.D. fi ħdan id-Direttorat tal-Edukazzjoni ħasset li parti mis-sillabu tal-P.S.C.D. għandha tkun iddedikata għall-edukazzjoni sesswali.  L-għan ta’ dawn il-lezzjonijiet huwa li jingħata tagħrif ġust u tajjeb lit-tfal biex b’hekk innaqqsu xi dubji li jista’ jkollhom rigward dan is-suġġett. Għal dan il-għan ser issir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li qegħdin fir-raba’ sena. Din ser issir fis-sala tal-iskola nhar it-Tnejn 7 ta’ Novembru 2015 fit-8.30 a.m. F’din il-laqgħa ser ikellmukom l-għalliema tal-P.S.C.D. fejn huma se jispjegawlkom x’se jingħad waqt dawn il-lezzjonijiet kif ukoll juruwkom xi materjal li huma se jużaw waqt il-lezzjonijiet.

Inħeġġukom biex tattendu u tipparteċipaw.

Is-Sur S.Miceli

Kap tal-Iskola

Laqgħa Għall-Ġenituri Dwar is-Suġġett tal-Matematika

Bħala parti mill-pjanijiet tal-iskola għal din is-sena skolastika hemm enfasi partikolari fuq is-suġġett tal-matematika u l-ħtieġa li nassimilaw dan is-suġġett fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.  B’hekk il-matematika ma tibqax suġġett li donnu jbeżża’ lit-tfal u lill-ġenituri.

B’dan il-għan f’moħħna organizzajna tlett laqgħat għall-ġenituri li matulhom il-Maths Support Teacher, Ms. Miriam Chetcuti, iltaqgħet mal-ġenituri u wriethom diversi metodi kif, b’affarijiet sempliċi u li dejjem insibu madwarna nistgħu nispjegaw kunċetti matematiċi lit-tfal tagħna.  Il-ġenituri mhux biss qagħdu bilqegħda jisimgħu iżda din id-darba wkoll meddew idejhom f’diversi attivitajiet sabiex raw b’għajnejhom li bi ftit ħsieb dan is-suġġett jista’ jinbidel f’attivita’ sabieħa u divertenti li minnha jitgħallem kulħadd.

Numru tajjeb ta’ ġenituri ġew għal dawn il-laqgħat u żgur li minnhom ħadu idea differenti dwar dan is-suġġett hekk importanti għal ħajjitna.  Prosit lil kull minn attenda u prosit ukoll lil Ms. Miriam Chetcuti.

xxxxx

KORS EDUKATTIV u ta’ ĦILIET GĦALL-ĠENITURI

KORS EDUKATTIV u ta’ ĦILIET GĦALL-ĠENITURI

OTTUBRU U NOVEMBRU 2016


L-Iskola Primarja tal-Floriana qed torganizza kors

ta’ Parental Skills li jikkonsisti f’sitt laqgħat.

Dawn se jitmexxew minn persuni professjonali

miġjuba flimkien mit-Tim tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca.

Jattendu l-kors sa massimu ta’ 20 ġenitur.

Ottubru 12, 19 u 26

Novembru 9, 16 u 23

Ħin 08.45

Fis-Sala tal-Iskola.

Ejjew inkitbu fl-uffiċċju tal-iskola.

Qed tintgħalab donazzjoni ta’ €10 minn kull parteċipant.

Kulħadd għandu bżonn isir jaf iżjed!

Nitolbukom turu interess fit-trobbija t’uliedkom!

Qatt mhu tard wisq li titgħallem!

Message by Head of School

Head of School’s Message

Scholastic Year 2016 – 2017

Dear Parents and Colleagues,

Summer is almost over and it is time for yet another scholastic year to start!  As always our work has to be inspiring for all your children as learners entrusted to our care – we have to be thoughtful, caring, student focused and smart.  This will make our educational journey one of joy and fun! When the roller-coaster ride of the upcoming scholastic year gets us down, we are to recall these hopes and dreams!

I usually get a good chuckle when I think about the story of the perfect school: it is just a dream – it’s the school where no student has shown up yet. While I still think it’s pretty funny, I have to change the statement the bit. The perfect school is the one were all the students are always present – with all of their different backgrounds, their issues, their drama, their attitudes, their insights, their feelings and their energy. We all move closer to perfection because the students are with us and part of our lives.

Let us all remember that when it gets tough, we shall not blame the students. Our responsibility as parents and as teachers is to figure out which strategy will work with our children, because everyone comes with a different, compelling story. We are trying to change history, and although it is not easy, it will be rewarding. When it gets really tough, try to see the students they will become, not the students they are at that moment.

Let us also remember not to blame ourselves. Until we develop a personal connection with a child we have to look for help and support from colleagues and friends – we have a collective responsibility to serve each other as well as the students. We are not alone.

Also, we work to make a difference in the lives of every student we meet; however, not every student will succeed in the short time we have with them. This does not mean we can give up on kids; it reminds us not to blame ourselves when we cannot reach a student. Often, the life lessons we teach are not realized until the students are ready to learn them – maybe years after they have left your school.

Let us remember to laugh often, to cry when we need to, to have fun, to be inspired, make a positive difference, to have a great year and enjoy the ride.

May we all have a very good year!

Stephen Miceli
Head of School

9th September 2016