Archive for the 'Sports' Category

Kinder 2 Being Active

Ms Margert and Ms Jolene plan various Physical Activity Lessons for Kinder 2 Classes. During this particular lesson they planned to have two activities one was a parachute activity and the other one was catching the boy or girl having a tail.

Objectives: Parachute activity.

  • Asking individual children the colors of the parachute.
  • Learn new positions vocabulary such as Over our head, On the floor, Lifting up high.
  • Learning of intervals such as first walking with the parachute and then all of a sudden changing and start running with the parachute .
  • Hand and eye co ordination when having a ball on the parachute and trying to pull hands up as soon as they see the ball approaching so that the ball won’t fall .

Objectives: Catch the tail.

  • Using gross motor skills to run around the playground.
  • Taking turns to use the tail provided.

The happy faces on our little ones was sure proof of the fun the pupils were having and whenever the sun will be out and shining we will have many more opportunities to enjoy ourselves whilst keeping active in our school yard!

Ms Margaret and Ms Jolene

European Schools’ Sports Day 30th September 2016

All the students and members of staff at San Ġorġ Preca College Floriana Primary School participated in well organized 2 hour long sports event in order to be part of the ESSD activity.  This was held on the 30th of September 2016 and was held in our own school yard.  The event kicked off when the Head of School explained the raison d’etre behind this event and that the school is  promoting a healthy mind in a healthy body in accordance with its action plans.  The school yard was divided into various sections, each housing a different game; and everyone was invited to take part in these fun activities.  Games also included some Maltese traditional passtimes such as the Passju.

In conjunction with this event, students and teachers were also encouraged to contribute in a silver collection in aid of STRINA.

Il-Futsal – esperjenza li nkunu qed nistennew kull sena

Għal din is-sena erġajna ħadna sehem fil-logħob tal-futsal. Ilkoll konna ppreparati sew u l-entużjażmu ta’ bejnietna ma naqasx ukoll. L-ewwel partiti jkunu bejn l-iskejjel tal-kulleġġ. Nistgħu ngħidu li pparteċipaw kważi l-iskejjel kollha tal-kulleġġ San Ġorġ Preca. L-istudenti tal-ħames u tas-sitt sena jieħdu sehem f’dan it-turnament. L-għalliema tal-P.E. tgħinna sabiex nilagħbu b’mod ġust u kif mistħoqq.

Wara din l-esperjenza, jintgħażlu xi tfal mill-ħames u mis-sitt sena sabiex jikkompetu kontra l-Kulleġġi kollha ta’ Malta. L-għalliema tal-P.E. għażlet xi studenti sabiex jingħaqdu mat-tim tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca. Għal din il-ġurnata lbisna l-istess futbol kit sabiex inkunu kollha l-istess. L-ispirtu pożittiv li kien jinħass fil-grupp tagħna wassalna sabiex nerbħu l-medalja tal-Fair Play. Tgħidx kemm konna ferħanin! Apparti minn hekk irnexxielna niksbu riżultati tajbin ħafna waqt il-logħob.

Dawn il-ġranet ikunu mill-isbaħ għalina l-istudenti li nħobbu l-futbol. Inżommu lilna nfusna f’saħħitna waqt li nieħdu gost nilagħbu f’tim magħqud bi spirtu pożittiv!

Miktuba mit-tim tal-futbol tal-iskola tal-Furjana

Il-Kulleġġ San Ġorġ Preca – Premju Fair Play It-Tim tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca It-Tim tal-Kulleġġ jifraħ bil-premju mogħti
L-għalliema tal-Primarja tal-Furjana jagħtu
s-sapport lit-tim tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca

Runners Up in the College Futsal Tournament

Our football team, made up of boys and girls from our Year 5 and Year 6 classes competed against the other teams within our College during the Futsal Tournament which was held on Monday 19th January at the Cottonera Sports Complex. Our team was under the supervision of Ms. Josianne Magri.  We really are proud of all of you.

aa

Well Done Floriana School!


Esperjenza ta’ Trekking

Nhar il-Ħamis 3 t’April il-klassi tas-sitt sena morna għal Trekking mill-Qrendi saż-Żurrieq, organizzata mill-Kunsill Malti għall-Isport.  Wasalna ż-Żurrieq għal ħabta tad-disgħa fejn il-grawnd tal-futbol taż-Żurrieq.  Hemmhekk kien hemm żewġ rappreżentati mill-Kunsill Malti għall-isport fejn flimkien magħhom bdejna l-mixja tagħna lejn il-Qrendi, li damet madwar sagħtejn u nofs.  Fil-bidu tal-mixja tagħna qalb il-kampanja, mixja mill-mogħdijiet tal-kampanja tal-Qrendi, rajna l-kappella ta’ Ħal Millieri.  Waqt il-mixja smajna diversi ħsejjes ta’ annimali u rajna ħafna tipi differenti ta’ siġar u pjanti.  Hawnhekk kulħadd induna bl-arja friska u nadifa li nsibu f’dawn l-inħawi.  Fi triqtna lejn il-Kapella tal-Ħniena rajna ukoll xi barrieri.  Kif wasalna quddiem il-Kapella waqfna għal xi ftit minuti brejk fejn stajna nistrieħu u nieklu xi ħaġa tajba li niżlet għasel f’dak il-kwiet li ssib f’dawn l-inħawi.

Minn hemm irħejnielha lejn il-kappella ta’ San Mattew magħrufa ukoll bħala Il-Maqluba.  Hawnhekk ħtafna l-okkażjoni biex nieħdu ritratt ilkoll flimkien bħala tifkira ta’ din il-mixja.  Kif konna hemmhekk inżilna bil-galbu fit-toqba Il-Maqluba li hi mimlija siġar.   Hawnhekk l-għalliema tal-KMS spegawlna li din it-toqba ffurmat minħabba l-ilmijiet tax-xita li kielu il-blat.  Irrakuntawlna ukoll leġġenda ħelwa dwar dan il-post.

L-aħħar parti tal-mixja tagħna, li damet  madwar siegħa, ħaditna sa Wied iż-Żurrieq, fejn hemmhekk konna kuntenti li lestejna lkoll flimkien u b’imġieba tajba din il-mixja tagħna.  Kif wasalna rajna il-ħnejja tal-Blue Grotto u gawdejna għal ftit minuti s-sbuħija ta’ dan il-post.  Fl-aħħarnett kif wasalna fejn il-baħar ħadna brejk, kilna u xrobna.

Għall-ħabta tal-kwarta tlaqna lura lejn l-iskola, għajenin, imma kuntenti għax kienet ħarġa li urietna l-ġmiel tal-kampanja Maltija.