Archive for the 'Tips for Parents' Category

Page 2 of 8

Laqgħa Għall-Ġenituri Dwar is-Suġġett tal-Matematika

Bħala parti mill-pjanijiet tal-iskola għal din is-sena skolastika hemm enfasi partikolari fuq is-suġġett tal-matematika u l-ħtieġa li nassimilaw dan is-suġġett fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.  B’hekk il-matematika ma tibqax suġġett li donnu jbeżża’ lit-tfal u lill-ġenituri.

B’dan il-għan f’moħħna organizzajna tlett laqgħat għall-ġenituri li matulhom il-Maths Support Teacher, Ms. Miriam Chetcuti, iltaqgħet mal-ġenituri u wriethom diversi metodi kif, b’affarijiet sempliċi u li dejjem insibu madwarna nistgħu nispjegaw kunċetti matematiċi lit-tfal tagħna.  Il-ġenituri mhux biss qagħdu bilqegħda jisimgħu iżda din id-darba wkoll meddew idejhom f’diversi attivitajiet sabiex raw b’għajnejhom li bi ftit ħsieb dan is-suġġett jista’ jinbidel f’attivita’ sabieħa u divertenti li minnha jitgħallem kulħadd.

Numru tajjeb ta’ ġenituri ġew għal dawn il-laqgħat u żgur li minnhom ħadu idea differenti dwar dan is-suġġett hekk importanti għal ħajjitna.  Prosit lil kull minn attenda u prosit ukoll lil Ms. Miriam Chetcuti.

xxxxx

KORS EDUKATTIV u ta’ ĦILIET GĦALL-ĠENITURI

KORS EDUKATTIV u ta’ ĦILIET GĦALL-ĠENITURI

OTTUBRU U NOVEMBRU 2016


L-Iskola Primarja tal-Floriana qed torganizza kors

ta’ Parental Skills li jikkonsisti f’sitt laqgħat.

Dawn se jitmexxew minn persuni professjonali

miġjuba flimkien mit-Tim tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca.

Jattendu l-kors sa massimu ta’ 20 ġenitur.

Ottubru 12, 19 u 26

Novembru 9, 16 u 23

Ħin 08.45

Fis-Sala tal-Iskola.

Ejjew inkitbu fl-uffiċċju tal-iskola.

Qed tintgħalab donazzjoni ta’ €10 minn kull parteċipant.

Kulħadd għandu bżonn isir jaf iżjed!

Nitolbukom turu interess fit-trobbija t’uliedkom!

Qatt mhu tard wisq li titgħallem!

Uniformijiet!

Infakkru lil dawk il-ġenituri u l-kustodji kollha li jixtiequ jixtru uniformi ġdida għal uliedhom li jistgħu jagħmlu dan skont id-dettalji li ssibu hawn.

Kors għall-ġenituri u għalliema

Kors b’xejn għal kull min għandu għal qalbu t-tagħlim tat-tfal.

Għal aktar informazzjoni agħfas hawn.

Parents’ Evening – 25th November 2015

Parents’ Evening is being held on Wednesday 25th November between 16.30 and 18.30.  All parents and guardians are kindly asked to come to school and discuss their children’s academic performance and other related subjects with the Class Teachers. Appointments were given in the November circular.  Parents whose children attend complementary classes are also asked to find time to talk to the Complementary Teacher.  Parents who wish to have a word with their children’s Subject Teachers are kindly asked to fix an appointment.

Ms. Audrey Chetcuti Kindergarten 1.1
Ms. Chantel Galea Kindergarten 1.2
Ms. Margaret Bartolo Kindergarten 2.1
Ms. Jolene Mizzi Kindergarten 2.2
Ms. Annalise Dimech Year 1
Ms. Grace Attard Year 2
Ms. Rita Aquilina Year 3
Ms. Matthia Gracey Year 4
Ms. Theresa Muscat Year 5
Ms. Martina Borg Pardo Year 6
Ms. Svetlana Grech Complementary Teacher
Ms. Josefa Sammut Complementary Teacher