Archive for the 'Tips for Parents' Category

Page 2 of 8

KORS EDUKATTIV u ta’ ĦILIET GĦALL-ĠENITURI

KORS EDUKATTIV u ta’ ĦILIET GĦALL-ĠENITURI

OTTUBRU U NOVEMBRU 2016


L-Iskola Primarja tal-Floriana qed torganizza kors

ta’ Parental Skills li jikkonsisti f’sitt laqgħat.

Dawn se jitmexxew minn persuni professjonali

miġjuba flimkien mit-Tim tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca.

Jattendu l-kors sa massimu ta’ 20 ġenitur.

Ottubru 12, 19 u 26

Novembru 9, 16 u 23

Ħin 08.45

Fis-Sala tal-Iskola.

Ejjew inkitbu fl-uffiċċju tal-iskola.

Qed tintgħalab donazzjoni ta’ €10 minn kull parteċipant.

Kulħadd għandu bżonn isir jaf iżjed!

Nitolbukom turu interess fit-trobbija t’uliedkom!

Qatt mhu tard wisq li titgħallem!

Uniformijiet!

Infakkru lil dawk il-ġenituri u l-kustodji kollha li jixtiequ jixtru uniformi ġdida għal uliedhom li jistgħu jagħmlu dan skont id-dettalji li ssibu hawn.

Kors għall-ġenituri u għalliema

Kors b’xejn għal kull min għandu għal qalbu t-tagħlim tat-tfal.

Għal aktar informazzjoni agħfas hawn.

Parents’ Evening – 25th November 2015

Parents’ Evening is being held on Wednesday 25th November between 16.30 and 18.30.  All parents and guardians are kindly asked to come to school and discuss their children’s academic performance and other related subjects with the Class Teachers. Appointments were given in the November circular.  Parents whose children attend complementary classes are also asked to find time to talk to the Complementary Teacher.  Parents who wish to have a word with their children’s Subject Teachers are kindly asked to fix an appointment.

Ms. Audrey Chetcuti Kindergarten 1.1
Ms. Chantel Galea Kindergarten 1.2
Ms. Margaret Bartolo Kindergarten 2.1
Ms. Jolene Mizzi Kindergarten 2.2
Ms. Annalise Dimech Year 1
Ms. Grace Attard Year 2
Ms. Rita Aquilina Year 3
Ms. Matthia Gracey Year 4
Ms. Theresa Muscat Year 5
Ms. Martina Borg Pardo Year 6
Ms. Svetlana Grech Complementary Teacher
Ms. Josefa Sammut Complementary Teacher

Laqgħa Importanti Għall-Ġenituri tat-3 u r-4 Sena

L-għalliema tal-PSCD jixtiequ jagħmlu laqgħa għall-ġenituri jew kustodji tat-tfal li qegħdin fit-3 Sena u fir-4 Sena.  Matul din il-laqgħa se jiddiskutu magħkom dwar kif intom tistgħu tgħinu lit-tfal fil-formazzjoni sħiħa tagħhom u dwar is-suġġett fih innifsu li jgħin lit-tfal jikbru b’mod aktar ħolistiku.  Il-PSCD huwa suġġett sensittiv u delikat u għalhekk hemm bżonn li jittieħed b’serjeta’ kbira minn kulħadd.  Din il-laqgħa se ssir fl-iskola stess nhar it-Tnejn 9 ta’ Novembru 2015 u tibda fl-10.00.  Importanti li tattendu u tkunu fil-ħin.