Archive for the 'Tips for Parents' Category

Page 2 of 8

Uniformijiet!

Infakkru lil dawk il-ġenituri u l-kustodji kollha li jixtiequ jixtru uniformi ġdida għal uliedhom li jistgħu jagħmlu dan skont id-dettalji li ssibu hawn.

Kors għall-ġenituri u għalliema

Kors b’xejn għal kull min għandu għal qalbu t-tagħlim tat-tfal.

Għal aktar informazzjoni agħfas hawn.

Parents’ Evening – 25th November 2015

Parents’ Evening is being held on Wednesday 25th November between 16.30 and 18.30.  All parents and guardians are kindly asked to come to school and discuss their children’s academic performance and other related subjects with the Class Teachers. Appointments were given in the November circular.  Parents whose children attend complementary classes are also asked to find time to talk to the Complementary Teacher.  Parents who wish to have a word with their children’s Subject Teachers are kindly asked to fix an appointment.

Ms. Audrey Chetcuti Kindergarten 1.1
Ms. Chantel Galea Kindergarten 1.2
Ms. Margaret Bartolo Kindergarten 2.1
Ms. Jolene Mizzi Kindergarten 2.2
Ms. Annalise Dimech Year 1
Ms. Grace Attard Year 2
Ms. Rita Aquilina Year 3
Ms. Matthia Gracey Year 4
Ms. Theresa Muscat Year 5
Ms. Martina Borg Pardo Year 6
Ms. Svetlana Grech Complementary Teacher
Ms. Josefa Sammut Complementary Teacher

Laqgħa Importanti Għall-Ġenituri tat-3 u r-4 Sena

L-għalliema tal-PSCD jixtiequ jagħmlu laqgħa għall-ġenituri jew kustodji tat-tfal li qegħdin fit-3 Sena u fir-4 Sena.  Matul din il-laqgħa se jiddiskutu magħkom dwar kif intom tistgħu tgħinu lit-tfal fil-formazzjoni sħiħa tagħhom u dwar is-suġġett fih innifsu li jgħin lit-tfal jikbru b’mod aktar ħolistiku.  Il-PSCD huwa suġġett sensittiv u delikat u għalhekk hemm bżonn li jittieħed b’serjeta’ kbira minn kulħadd.  Din il-laqgħa se ssir fl-iskola stess nhar it-Tnejn 9 ta’ Novembru 2015 u tibda fl-10.00.  Importanti li tattendu u tkunu fil-ħin.

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb tal-2015

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar lill-iskejjel kollha ta’ Malta u Għawdex li l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb tal-2015 ser isir bejn l-4 u 8 ta’ Novembru fiċ-Ċentru tal-Mediterran għall-Konferenzi (Mediterranean Conference Centre), il-Belt Valletta.

Kif tafu tfal il-KTIEB huwa l-akbar ħabib li jista’ jkollok allura tinsewx tħeġġu lill-familjari biex tattendu din il-Fiera.

Data: Bejn l-4 u t-8 ta’ Novembru
Post: Ċentru tal-Mediterran għall-Konferenzi