Categories
School Events

Ajma xi sħana …. Ġunju magħna!

Wasal Ġunju u miegħu jġib in-nofstanhari u l-bidu tal-istaġun tas-sajf.  Issa bdiet is-sħana, ħafna sigħat ta’ dawl u aktar ħajja u attivitajiet li jsiru barra.  Waslu wkoll l-eżamijiet annwali li fihom irridu nuru li matul is-sena skolastika aħna tgħallimna ħafna affarijiet sbieħ li jiswew għall-ħajja.  Iż-żmien itir u ma jistenna lil ħadd u wasalna fl-aħħar xahar tas-sena skolastika.  Dan huwa xahar li miegħu jġib bosta festi u ċelebrazzjonijiet sbieħ.  Fl-iskola jkollna l-Ewwel Tqarbina tat-tfal li jkunu għamlu l-Preċett fil-Parroċċi tagħhom.  Kemm ikunu sbieħ kollha lebsin bl-abjad sabiex juru l-indafa tal-qlub tagħhom hekk kif jirċievu l-Ewkaristija għall-ewwel darba fl-iskola! 

Ikollna wkoll festi bħal dik tal-Qalb ta’ Ġesu’ u ta’ San Pietru u San Pawl – popolarment magħrufa bħala l-Imnarja.  Ikollna wkoll il-festa nazzjonali tas-Sette Giugno fis-7 ta’ Ġunju.  Matul dan ix-xahar jiġi wkoll Jum il-Missier. Fl-aħħar tax-xahar nsellmu lill-iskola u nibdew bil-vaganzi tas-sajf – żmien ta’ sħana kbira, għawm, ilbies ħafif u ikel li jfakkarna fl-istaġun sajfi: bħal xi ġelat tajjeb jew xi felli dulliegħa friska!

 

Categories
School Events

And one more time we get the Bronze eSafety Label

SGPC Floriana school can proudly say one more time that the standards are being kept!

Categories
School Events

Mejju kemm hu ħlejju!

Wasal ix-xahar ta’ Mejju – ix-xahar tal-Madonna!  Mejju huwa l-ħames xahar tas-sena u jkollu 31 jum.  Mejju huwa xahar mill-isbaħ!  Fih ikollna bosta festi sbieħ.  Jibda bil-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem; ikollna l-festa ta’ San Ġorġ Preca u l-festa tal-Visitazzjoni tal-Madonna.  Matuldan ix-xahar ikollna wkoll Jum l-Omm.  Fl-iskola jkollna l-inkurunazzjoni tal-Madonna fejn inpoġġu kuruna bil-fjuri fuq ras l-istatwa tal-Madonna sabiex nuruha kemm inħobbuha u li rriduha tkun ir-reġina ta’ qalbna.

Issa nibdew inħossu xi ftit tas-sħana għax l-istaġun tas-sajf qiegħed joqrob ġmielu!  Jibda jdum ma jidlam u nkunu nistgħu nagħmlu aktar affarijiet mis-soltu għax ikollna aktar ħin ta’ dawl.

 

Categories
School Events

Ir-Raba’ Xahar – April

April huwa r-raba’ xahar tas-sena u jkun fih 30 ġurnata.  Issa r-rebbiegħa hija fl-aqwa tagħha.  Is-siġar huma ħodor u l-ġonna mimlijin bil-fjuri.  Xi ġmiel hux meta tara l-fjuri sbieħ bin-naħal jew xi farfett jittajjar fuqhom!  Huwa żmien ta’ meta n-natura terġa’ tqum mill-ġdid! Jekk tagħmel xi ftit xita f’April tgħidx kemm jieħdu gost biha l-bdiewa. Fil-fatt hemm għidut li jgħid:

“Xita ħruġ Marzu, dħul April

Tiswa’ daqs karru deheb fin!”

Matul ix-xahar ta’ April nibdew naqilbu, bil-mod il-mod, mill-ħwejjeġ tqal u ħoxnin għal oħrajn aktar ħfief u friski.

F’April ikollna l-festa ta’ barra tal-qaddis padrun tal-Floriana, San Publiju.  Publiju kien dak li laqa’ għandu lil San Pawl meta kien fi triqtu lejn Ruma.  Jingħad li qabel ma telaq minn Malta, Pawlu għażel lil Publiju bħala l-ewwel isqof ta’ pajjiżna.  Fil-festa tiegħu għandna niftakru f’kemm kellu qalbu tajba u għandna nagħmlu minn kollox biex inkunu bħalu.

Categories
Events

Autism Fun Day 2018