Categories
School Events

Uniformijiet għas-sena 2014-2015

Nixtiequ nfakkru lill-ġenituri li hemm dati speċifici ta’ meta tistgħu tmorru tixtru l-uniformi tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca għall-kumdita’ tagħkom mill-iskola Sekondarja tal-Bniet (Ex Maria Assumpta).  Din l-informazzjoni ingħatat lilkom permezz ta’ ċirkolari li ntbagħtet mat-tfal.  Mehmuża hawnhekk tistgħu taċċessaw din l-istess informazzjoni: Cirkulari dwar l-Uniformi.    Araw iċ-ċirkolari għal aktar informazzjoni.

Stampi li juru fiex tikkonsisti l-uniformi:
Uniformi tal-Kindergarten
Uniformi Primarja Subien
Uniformi Primarja Bniet
P.E. Kit tal-Primarja