Monthly Archive for October, 2014

Year 5 – Special Assembly

You are all invited to attend the Special Assembly at school.

Date: 31st October 2014

Time: 08:15

On Stage: Year 5

Kunsill tal-Istudenti

Min jaf kemm-il darba t-tfal semgħu bil-kelma ‘kunsill’. Il-maġġoranza tagħhom l-ewwel ħaġa li tiġi f’moħħhom hija l-kunsill lokali għax dak l-aktar li jisimgħu dwaru kemm minna l-kbar kif ukoll mill-media.

Ftit huma dawk li jassoċjaw il-kelma ‘kunsill’ mal-iskola, wisq aktar mal-istudenti. Iva, ġol-iskola tagħna hemm Kunsill tal-Istudenti. X’inhu kunsill tal-istudenti? Kunsill tal-istudenti huwa grupp ta’ studenti li jirrapreżentaw lil sħabhom f’laqgħat li jkollhom mat-tmexxija tal-iskola. Permezz tal-kunsill tal-istudenti, it-tfal qed jingħataw vuċi kif ukoll qed jingħata sens ta’ ‘ownership’ fejn it-tfal qed iħossu li jistgħu jinbidlu u jitjiebu xi affarijiet li jsiru fl-iskola. Huma jħossu li qed jiġu stmati b’hekk iħossuhom importanti.  Dan kollu jwassal biex jitjiebu u jissaħħu r-relazzjoniet bejn it-tfal infushom kif ukoll bejn it-tmexxija tal-iskola u t-tfal.

Fil-lezzjonijiet tal-Personal Social Development (PSD) sar il-proċess kollu li wassal għall-elezzjoni tal-Kunsill tal-Istudenti. Semmejna t-tipi differenti ta’ kunsilli li jeżistu u x’inhu l-għan tagħhom. Imbagħad iffukajna fuq il-kunsill tal-istudenti. Rajna għaliex hemm bżonn li jkun hemm kunsill tal-istudenti u x’inhuma l-għanijiet tiegħu. Ħaġa importanati li ffukajna fuqha hija l-kwalitajiet tal-kunsillier. X’tip ta’ tifel/tifla irridu nagħżlu biex jirrapreżentana? Ġegħlna t-tfal jaħsbu fuq l-importanza li jivvutaw b’moħħhom u mhux b’qalbhom. B’hekk it-tfal stess waslu għall-konklużjoni li jridu jagħżlu lil xi ħadd li huwa responsabbli, assertiv, jaf jitkellem quddiem in-nies, jisma’ l-ideat tal-oħrajn, jaħdem f’tim eċċ. Tkellimna ukoll fuq ir-responsabilitajiet tal-kunsillier/a u x’inhu l-irwol tagħhom. Mhux titla’ fil-kunsill u daqshekk, imma la darba sħabek urew il-fiduċja fik trid tattendi għall-laqgħat u taħdem biex flimkien mal-oħrajn tara x’għandu jsir biex l-iskola tkun aħjar.

Pink Day!

October is Breast Cancer Awareness Month, which is an annual campaign to increase awareness about this disease. Many people know about this disease and take the necessary precautions in order to avoid it. Unfortunately, others take matters for granted and do not go for check-ups. It is important to detect the cause from an early stage and stop the problem from getting bigger.

The pink ribbon is the most prominent symbol of breast cancer awareness. At our school wearing pink on the last day of the month has become a tradition. So it is pink scarves, pink blouses, pink make up and nail polish and other pink accessories for the ladies and maybe a touch of pink even for the men! It is said that everyone looks pretty in pink! Do you agree?

Our School Among the First to get an AED

An automated external defibrillator (AED) is a portable device that checks the heart rhythm. If needed, it can send an electric shock to the heart to try to restore a normal rhythm. AEDs are used to treat sudden cardiac arrest. During the last edition of the Maratona bir-Roti, which is held annually by the San Gorg Preca College Hamrun Boys’ School in collaboration with all the schools in this College, special emphasis was made so as to try to provice schools with this life saving equipment. In fact the response was so overwhelming that the record sum of €130,950 was collected. A presentation ceremony was held on the 30th October 2014 during which our school was one of the beneficiaries.  Now three members of our staff are going to be trained on the use of this equipment.  All the students are to have awareness meetings as well.

Making reading a hobby – Tip 05

Get comfortable!

XXX

Snuggle up somewhere warm and cosy with your child, either in bed, on a big cushion or on the sofa, or make sure they have somewhere comfy when reading alone.

x