Categories
School Council School Events Tips for Parents

Kunsilli Skolastiċi – Is-Sehem Tiegħek Jagħmel Differenza

Kif tafu fil-jiem li għaddew intbagħtet ċirkulari lil kull familja rigward l-elezzjonijiet tal-Kunsill Skolastiku.  Inżommu f’moħħna li kull skola jeħtieġ li jkollha Kunsill Skolastiku b’rappreżentanti ta’ ġenituri u għalliema fi ħdan l-istess skola.  Għalhekk filwaqt li nirringrazzjaw lil kull min ta’ sehmu fil-Kunsill Skolastiku nħeġġu lil dawk li huma lesti sabiex jidħlu għal din ir-responsabilta’ sabiex flimkien immexxu l-iskola Primarja tal-Furjana ‘l quddiem.  Għal aktar informazzjoni rigward l-elezzjonijiet li ser isiru f’Jannar araw ftit id-dokumenti t’hawn taħt:

Kunsilli Skolastiċi – Flyer for parents – informazzjoni u dati relatati mal-elezzjonijiet u n-nominazzjonijiet

SCM – aktar informazzjoni bil-Malti dwar il-Kunsilli Skokastiċi

SCE – aktar informazzjoni bl-Ingliż dwar il-Kunsilli Skolastiċi

Regolamenti – regolamenti bil-Malti dwar il-votazzjoni u elezzjoni relatati mal-Kunsill Skolastiku

Regulations – regolamenti bl-Ingliż dwar il-votazzjoni u elezzjoni relatati mal-Kunsill Skolastiku

Ittra Għall-Genituri 2015-2016 – informazzjoni bil-Malti li ntbagħtet lil kull familja

Letter to Parents 2015-2016 – informazzjoni bl-Ingliż li ntbagħtet lil kull familja