Categories
School Events Sports

Il-Futsal – esperjenza li nkunu qed nistennew kull sena

Għal din is-sena erġajna ħadna sehem fil-logħob tal-futsal. Ilkoll konna ppreparati sew u l-entużjażmu ta’ bejnietna ma naqasx ukoll. L-ewwel partiti jkunu bejn l-iskejjel tal-kulleġġ. Nistgħu ngħidu li pparteċipaw kważi l-iskejjel kollha tal-kulleġġ San Ġorġ Preca. L-istudenti tal-ħames u tas-sitt sena jieħdu sehem f’dan it-turnament. L-għalliema tal-P.E. tgħinna sabiex nilagħbu b’mod ġust u kif mistħoqq.

Wara din l-esperjenza, jintgħażlu xi tfal mill-ħames u mis-sitt sena sabiex jikkompetu kontra l-Kulleġġi kollha ta’ Malta. L-għalliema tal-P.E. għażlet xi studenti sabiex jingħaqdu mat-tim tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca. Għal din il-ġurnata lbisna l-istess futbol kit sabiex inkunu kollha l-istess. L-ispirtu pożittiv li kien jinħass fil-grupp tagħna wassalna sabiex nerbħu l-medalja tal-Fair Play. Tgħidx kemm konna ferħanin! Apparti minn hekk irnexxielna niksbu riżultati tajbin ħafna waqt il-logħob.

Dawn il-ġranet ikunu mill-isbaħ għalina l-istudenti li nħobbu l-futbol. Inżommu lilna nfusna f’saħħitna waqt li nieħdu gost nilagħbu f’tim magħqud bi spirtu pożittiv!

Miktuba mit-tim tal-futbol tal-iskola tal-Furjana

Il-Kulleġġ San Ġorġ Preca – Premju Fair Play It-Tim tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca It-Tim tal-Kulleġġ jifraħ bil-premju mogħti
L-għalliema tal-Primarja tal-Furjana jagħtu
s-sapport lit-tim tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca
Categories
Events Tips for Parents

Il-Ġnien Sigriet tal-President

Il-qari qatt m’huwa biżżejjed! Nurmu sabiħ ta’ attivitajiet għal tfal ta’ kull eta’ ser isiru fil-Palazz ta’ San Anton.  Dawn l-attivitajiet bl-isem “Il-Ġnien Sigriet tal-President” qed jiġu organizzati mill-Fondazzjoni għall-Ġid tas-Soċjetà li twaqfet mill-E.T. Marie-Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta.  Din is-sensiela ta’ attivitajiet ser tibda fit-18 t’April sad-29 ta’ Ġunju.

Għal aktar informazzjoni dwar dawn l-attivitajiet agħfas hawn sabiex tara l-Prrogram.

Imla l-applikazzjoni u l-formola tal-kunsens sabiex uliedek ukoll jipparteċipaw f’dawn l-attivitajiet u jitgħalmu filwaqt li jieħdu pjacir!
Applikazzjoni u Kunsens tal-genituri 2015
Application and Consent form 2015

Kull min huwa interessat għandu jimla dawn l-applikazzjonijiet u jibgħathom lil angela.caruana@gov.mt jew pfws.opr@gov.mt jew jintbagħtu bil-posta f’dan l-indirizz: The President’s Foundation for the Wellbeing of Society, San Anton Palace Attard.

Categories
Events

Skola Sajf Applications

Categories
Class activities School Events

Social Studies Fieldwork

During this Easter term our Years 3, 4 , 5 and 6 visited different places of interest as part of their Social Studies curriculum.  Year 3 and Year 4 classes had fieldwork activities around our own school, in Floriana and at the Simar Natural Reserve. Year 5 students visited Marsaxlokk and  Year 6 students visited Valletta. Further visits, such as Mdina and the Megalithic Temples, are scheduled during Summer term.

May we remind you that these fieldwork activities carry 20% of the Half Yearly and Annual Exams.  So please make sure that your children are present at school when these activities are scheduled … dates are announced through the school circular!  If by any chance the learner happens to be sick it is the parent/guardian’s responsibility to take the child on site and carry out the work … so please don’t hesitate to contact the school with any difficulties.

Categories
Events School Events

Congratulations to Mr Charles Farrugia – Resident of the Year

During the Floriana Local Council Annual Awards,  a ceremony which was held at the Local Council’s Office on Tuesday 7th April 2015, it was announced that Mr. Charles Farrugia received the Anthony Piscopo Award as the Floriana Resident of the Year. This award is given to a Floriana resident who outstandingly helps in the community on a voluntary basis.  Special emphasis was made to his constant support to our school, especially when he volunteered to put the new turf in place. Now Mr. Farrugia is working on the new goal posts as well. Well done Mr. Farrugia and thanks for helping our school so much.