Monthly Archive for October, 2015

The Old Lady That Swallowed A Fly

The old lady that swallowed a fly hija storja li Ms Audrey għazlet li tagħmel mat-tfal tagħha dax-xahar. Din hija storja fejn mara ttewbet u belgħet dubbiena, wara kielet brimba biex tiekol id-dubbiena, għasfur biex jiekol il-brimba, qattus biex jiekol l-għasfur, kelb biex jiekol il-qattus, baqra biex tiekol il-kelb u żiemel biex jiekol il-baqra.

It-tfal għamlu krafts tal-annimali u l-insetti kollha, lagħbu logħob li ppreparatilhom il-miss, kemm fuq l-interactive white board, kif ukoll fil-klassi u tgħallmu jgħoddu mill wieħed sas-sebgħa (kemm hemm annimali). Fehmu li l-kbir dejjem jiekol iz-zgħir (katina alimentari),fehmu il-kunċett kbir, akbar u l-akbar u vokabularju ġdid kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż.

xxxxxxx
xx

xx

Ħarġa Edukattiva – L-Assedju Jkellimna fil-Belt Valletta

Nhar it-Tnejn 19 t’Ottubru 2015 it-tfal tal-Year 5 u tal-Year 6 marru ħarġa edukattiva l-Belt mal-għalliema tagħhom.  Żaru l-Mużew tal-Arkeoloġija fejn raw bosta affarijiet sbieħ u interessanti.  It-tfal ħadu sehem sħiħ f’eżerċizzju li ra lit-tfal jiżfnu żifna tissejjaħ il-Parata, iż-żifna tradizzjonali bejn il-Kavallieri u t-Torok.  F’din iż-żifna pparteċipaw it-tfal kollha.  Min libes u għamel il-parti ta’ Kavallier u min libes u għamel il-parti tat-Torok.  Il-ġlieda simbolika kienet forma ta’ żifna.  Wara mxew flimkien sal-monument tal-Assedju li jinsab quddiem il-Qorti u jfakkar din il-ġrajja hekk importanti fl-istorja ta’ Malta.  Hemm waqfu għal brejk qasir u marru lura l-iskola.

Kienet esperjenza sabiħa ħafna u minna kulħadd tgħallem dwar l-istorja ta’ pajjiżna.  Din il-ħarġa kienet marbuta mal-proġett L-Assedju Jkellimna fil-Belt Valletta.

Haylee Mangion
Year 6

Ritratti u vidjos ta’ din l-attività ser jittellgħu aktar ‘l quddiem

Say Please and Thank You

There are lots of things, we can do to be nice
Sometimes they’re hard to remember;
But there are two little things
You should never forget
From January through December!

He’s talking about Please and Thank You
They’re called the magic words.
If you want nice things to happen
They’re the words that should be heard.

Remember Please and Thank You
Because they’re the magic words.

xxx

L-Assedju l-Kbir ta’ Malta

Din is-sena jaħbat l-450 anniversarju mill-assedju l-Kbir ta’ Malta li kien seħħ fis-sena 1565.  L-Assedju kien battalja kbira bejn il-qawwa tal-flotta Torka kontra l-Kavallieri ta’ San Ġwann u l-Maltin.  It-Torok kienu riedu jieħdu lil Malta taħt idejhom iżda ma rnexxielhomx!  Malta kienet immexxija mill-Gran Mastru La Valette. F’dak iż-żmien f’Malta kien hawn ħames postijiet biss li kienu fortifikati. Dawn kienu:

  • Il-Forti Sant’Iermu – fit-tarf tal-Għolja Xebb ir-Ras
  • Il-Forti Sant’Anġlu – fil-ponta tal-Birgu
  • Il-Forti San Mikiel – in-naħa ta’ ġewwa tal-Isla
  • L-Imdina – li kienet il-belt kapitali
  • Iċ-Ċittadella – fil-qalba tal-gżira t’Għawdex

It-Torok kienu attakkaw l-ewwel lil Forti Sant’Iermu – iżda dan kien żball għax din il-fortizza tant kienet b’saħħitha li sakemm ħaduha huma tilfu ħafna suldati, ħafna armi, ħafna ikel u tilfu wkoll lill-mexxej tagħhom li kien jismu Dragut.  Imbagħad meta f’Settembru waslet l-għajnuna minn Sqallija,

it-Torok qatgħu qalbhom u ħarbu. Dak inhar kien it-8 ta’ Settembru u dik il-ġurnata bqajna nsejħulha l-Festa tal-Vittorja, jiġifieri l-festa tar-rebħa.

Quddiem il-bini tal-Qorti, fi triq ir-Repubblika hemm monument sabiħ, li kien ħadmu l-artist malti Antonio Sciortino, li jfakkar din ir-rebħa storika li kienu għamlu l-Maltin u l-Kavallieri.

Sabiex inqajmu għarfien fit-tfal tagħna dwar dan l-avveniment hekk importanti għal pajjiżna numru ta’ għalliema tul is-Sajf ħadmu bi sħih sabiex jittella l-Proġett: L-Assedju Jkellimna. Għaldaqstant dawn l-għalliema ma kienux preżenti fl-iskejjel tul ix-xahar t’Ottubru iżda laqgħu tfal tal-iskejjel primarji tal-ħames u s-sitt sena li flimkien mal-għalliema ħadu sehem f’attivitajiet varji madwar din it-tema.  L-iskola tagħna wkoll ħadet parti f’din l-attivita nhar it-Tnejn 19 t’Ottubru 2015.  Għal aktar informazzjoni segwi hawn.

Dinja Waħda Newsletter – October

The Dinja Waħda Newsletter for the month of October is out.  Read more about the Prize Giving Ceremony which is to be held on Monday 16th November 2015 at Marsaxlokk Primary School.  SGPC Floriana Primary will surely be represented for this activity as the hard work of one and all during last year’s Open Day is being awarded one more time with the prestigious Gold Award.

The newsletter also features information about new activities that will be launched as part of the Dinja Waħda Project for scholastic year 2015-16.  All the activities have at heart the same love, respect and care for the world we live in, for us and for the future generations.