Monthly Archive for November, 2015

Good Night Gorilla

Good Night Gorilla hija storja ħelwa fejn gorilla li jkun jgħix  ġo żu mal-annimali l-oħra, jisraq iċ-ċwievet tal-gwardjan taz-żu u jħarrab lil sħabu l-annimali biex jidħlu jorqdu ġod-dar tiegħu għax kienu mdejqin ġol-gaġeġ.   Ms Audrey,  uriet lit-tfal tagħha kemm żu hu ikrah għall-annimali u kemm ikunu mdejqin jgħixu hemm.

B’din l-istorja t-tfal tgħalmu l-ismijiet tal-annimali kif ukoll il-kuluri taċ-ċwievet li kellu il-gwardjan taż-żu  biex jiftaħ il-gaġeġ.

Minbarra l-krafts, ippreparatilhom ukoll matching games fejn it-tfal riedu jqabblu annimal mal-kulur tal-gaġġa, kif ukoll ċavetta mal- katnazz.

xxxxx

KAMPANJA MILIED FLIMKIEN – 2015

Messaġġ mill-Eċċellenza Tagħha, Marie-Louise Coleiro Preca
President ta’ Malta
KAMPANJA MILIED FLIMKIEN – 2015
Għeżież tfal,
Ix-xahar ta’ Diċembru huwa żmien li jġib miegħu il-ferħ tal-Milied. Huwa wkoll żmien ta’ għaqda, fejn nuru solidarjetà ma minn ikun għaddej minn żmien diffiċli, u b’hekk naqsmu l-ferħ tagħna ma’ ħaddieħor.
Hu ta’ sodisfazzjon għalija meta nara l-għarfien dejjem jikber fostkom l-istudenti dwar il-bżonnijiet li jkollhom persuni oħra li niltaqgħu magħhom kuljum. Il-Malta Community Chest Fund tgħin lil nies li jkollom bżonn ta’ għajnuna matul is-sena kollha u dan nistgħu nagħluh permess tal-ġenerożità tagħkom u tal-familji tagħkom.
Intom xhieda ħajja tas-solidarjetà u l-ġenerożità li għandu l-poplu Malti u Għawdxi. Huwa ġest nobbli ħafna meta taqsmu ftit minn dak li jkollkom ma’ sħabkom li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet. Bil-ftit ta’ kulħadd naslu sabiex nagħmlu l-ħajja ta’ ħaddieħor aħjar.
L-għotjiet tagħkom ilkoll flimkien jagħmlu somma sabiħa li ta’ kull sena tmur fil-Malta Community Chest Fund, biex jgħin lil min l-aktar għandu bżonn.
Rappreżentanti ta’ kull skola sejrin din is-sena joffru l-għotja tal-iskola tagħkom waqt il-quddiesa li ser tkun iċċelebrata fil-ftuħ uffiċjali tal-Kampanja Milied Flimkien. Din il-quddiesa se ssir nhar il-Ħamis 10 ta’ Diċembru fid-9.30 ta’ filgħodu, ġewwa l-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.
Minn qalbi nixtieq Milied ta’ paċi u hena lilkom u lill-familji tagħkom.
Marie-Louise Coleiro Preca

Ċaqlaq Fun Day!

The Commonwealth and the CHOGM

he Commonwealth is a family of 53 nations, spread over every continent and ocean in the world. Although the people of the Commonwealth are different in many ways, they work together by sharing ideas and experiences, skills and knowledge. All countries in the Commonwealth are treated equally. This year the Commonwealth Heads of Government Meeting is going to be held in Malta. The Commonwealth works to improve the education for adults and children. Observers from the Commonwealth make sure that everybody is free to use their vote the way they want. They bring people together to talk about their problems and ideas.

  • About 30% of the world’s population live in the Commonwealth. That’s over 2 billion adults and children!
  • Over half the people of the Commonwealth are under 25 years old.
  • It includes some of the world’s largest nations, like India, and some of the world’s smallest, like Grenada and Malta.
  • The Head of the Commonwealth is Her Majesty Queen Elizabeth II.

27-29 November 2015

Special Assembly Year 1

Throughout the first term, one of the science topics carried out in Year 1 was about the different parts of the body. During the Science lessons the children did various activities, songs and games that helped them learn more about this topic. They also prepared a song related to this topic for the special assembly which was staged on the 26th November 2015 with Ms Annalise and Ms Simone guiding the little ones in their dance.   They sang and danced to the catchy song ‘The Skeleton Dance’.

YouTube link: The Skeleton Dance