Ikteb lil uliedek għall-Kinder

Ġenituri li jixtiequ jirreġistraw it-‐tfal tagħhom biex jibdew jattendu fil-‐Kindergarten 1 sa mit-‐3 t’Ottubru 2016, huma meħtieġa li jagħmlu dan sat-‐13 ta’ Mejju 2016. Jistgħu jiġu rreġistrati biss tfal li jkunu għalqu tlett snin sal-‐aħħar ta’ Diċembru 2016.  Ġenituri li jixtiequ jirreġistraw it-‐tfal tagħhom biex jibdew jattendu skola f’lokalità differenti mis-‐26 ta’ Settembru 2016 huma meħtieġa li jagħmlu dan sat-‐13 ta’ Mejju 2016 billi jċemplu fl-Uffiċċju tal-Prinċipal tal-Kulleġġ tal-‐iskola fejn it-‐tfal se jiġu rreġistrati.

Għal aktar tagħrif żur is-‐sit edu.gov.mt/kindergarten

Parents wishing to register their children to start attending in Kindergarten 1 as from 3rd October 2016 are required to do so by 13th May 2016. Only children that would have attained three years of age by the end of December 2016 can be registered for the October intake.  Parents wishing to register their children to start attending school in a different locality as from 26th September 2016 are required to do so by the 13th May 2016 by calling at the College Principal’s Office of the receiving College of the school wherein the child will be registered.

Additional information available on edu.gov.mt/kindergarten

0 Response to “Ikteb lil uliedek għall-Kinder”


Comments are currently closed.