Categories
Events

Police Day

Categories
Dinja Waħda EkoSkola Kinder Classes

Shine little Sunflowers

On a warm and slightly cloudy day, last May, the children of the kindergarten classes had the lovely opportunity of visiting a very pleasant farm in Manikata. The children enjoyed every moment, seeing the different animals, especially when they had a chance to feed the beautiful white pigeons and sheep!

Before waving a very reluctant goodbye, each student was happily given a pot, already filled with sunflower seeds. The children couldn’t wait to see their sunflowers growing and blooming. So, after only a few days, a very fun school activity was created to make these little wishes come true.

All of the children planted their sunflower seeds in the small garden area in our school ground. This way, they would have the greatest pleasure of seeing each and every one of their sunflowers growing and beautifying the school’s surroundings.

Flowers are the sunshine that spreads its yellow wings from down under the earth, and what better way to shine our school than with fresh golden sunflowers planted by little angels of the earth?

K2.2
Ms.Jolene and Ms.Raisa

Categories
School Events Tips for Parents

Uniformijiet!

Infakkru lil dawk il-ġenituri u l-kustodji kollha li jixtiequ jixtru uniformi ġdida għal uliedhom li jistgħu jagħmlu dan skont id-dettalji li ssibu hawn.

Categories
School Events

L-Ewwel Tqarbina fl-Iskola

Ta’ kull sena t-tfal tat-tieni sena jircievu l-ewwel tqarbina fil-parrocci rispettivi taghhom. Din hija okkazjoni importanti hafna fil-hajja ta’ dawn it-tfal u ghalhekk ikun bix-xieraq li fil-komunita’ tal-iskola dan l-avveniment jigi ccelebrat b’mod kif jixraq.

Din is-sena din il-festa saret nhar il-Gimgha 3 ta’ Gunju, sabiex tahbat ukoll mal-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu’. It-tfal gew bl-ilbies abjad u sabih li jkun jixbah lill-bjuda u s-sbuhija ta’ qalbhom hekk kif ikunu se jircievu l-Ewkaristija ghall-ewwel darba fl-iskola. Il-Quddiesa flimkien fis-sala tal-iskola, l-Adorazzjoni fis-skiet u l-Barka tal-ahhar ikunu waqtiet sbieh li fihom nuru li ahna komunita’ li temmen, ticcelebra u tifrah flimkien. Il-Quddiesa bdiet billi t-tfal kollha poggew fjura bajda f’riglejn l-artal bhala simbolu tal-bjuda ta’ qalbhom. L-Arcipriet iccelebra din il-Quddiesa li kienet animata minn talb u kant mill-isbah u li hadu pjacir bih mhux biss it-tfal imma wkoll il-genituri li kienu prezenti. Mumenti mill-isbah kienu meta kantajna l-Missierna flimkien u meta rajna lit-tfal jitqarbnu! Fl-ahhar tal-Quddiesa saret il-Purcissjoni ghall-artal fejn Gesu’ kien espost ghall-qima taghna lkoll. Il-festa ntemmet bil-barka sagramentali.

It-tfal tat-tieni sena u l-genituri kellhom ukoll festin u rcevew xi rigali.  Grazzi kbira lil min ha hsieb jorganizza u jghin fil-Quddiesa,  izejjen u jiehu hsieb li kollox ikun imhejji kif suppost, lil min ha hsieb tal-festin, lil Jane Farrugia, lill-Arcipriet u lill-ghalliema, tfal u genituri li attendew.

xxxx

Categories
EkoSkola

Żjara fil-Parlament – Summit tal-EkoSkola 2016

Bħas-snin ta’ qabel ġietna opportunità oħra biex nattendu għall-mozzjoni mressqa mill-EkoSkola fil-Parlament. Din is-sena kien imiss lilna Elias u Nirvana sabiex nattendu u nipparteċipaw f’dan is-summit. Flimkien magħna ġew Ms Maria u Ms Janette.

Iltqajna ma’ diversi membri parlamentari kif ukoll studenti minn skejjel oħra li jiffurmaw parti mill-EkoSkola. Konna eċitati u entużjasti fl-istess ħin għax din kienet l-ewwel esperjenza għalina li mmorru fil-Parlament. Apparti minn hekk tkellimna ukoll mal-Ministri dwar il-punti li nħarġu fis-summit ta’ kif nistgħu ntejbu l-ambjent li ngħixu fih.

Aħna għidna dawn il-punti li ġejjin:

* ikun hemm servizz tat-trasport pubbliku b’xejn matul ir-rush hours (li għandhom jintgħażlu wara studju dwar liema hu l-aħjar ħin).

* isir sussidju għat-trasport tal-iskejjel.

* il-karozzi tal-linja jkunu elettriċi.

* isir kontroll fuq l-ammont ta’ karozzi li jista’ jkollha kull familja.

* jingħata kreditu lil min juża ħafna t-trasport pubbliku.

* fit-trasport pubbliku jkun hemm aktar rotot diretti.

* ikunu inċentivati l-użu tar-roti (ebikes) u muturi u jinħolqu aktar bicycle u bus lanes.

* togħla l-età ta’ meta tista’ ġġib il-liċenzja tas-sewqan ta’ karozza u tinżel l-età tal-liċenzja tal-muturi.

* aktar servizzi tal-Gvern jingħataw fil-lokalitajiet sabiex jitnaqqas l-ammont ta’ nies li jmorru l-Belt biex jinqdew.

* li x-xogħlijiet fit-toroq isiru matul il-lejl.

Din l-esperjenza m’aħna ser ninsewha qatt u ninsabu kuntenti li niffurmaw parti mill-EkoSkola peress li toffri opportunitajiet uniċi!

Miktuba minn
Nirvana Farrugia u Elias Bezzina Cascino
Membri tal-EkoSkola