Monthly Archive for November, 2016

Beep, beep! We’re learning about Transport!

During this month, Ms. Chantel’s class explored some of the very important objects around us, which are, the different means of transport. Through this topic, the children went on a learning journey and gained knowledge about the different types of transport (land transport, air transport and sea transport). Including also, their importance in our life and certain signs which one must follow and make use of, such as, the zebra crossing and the traffic lights. Furthermore, the children made various crafts and also made edible traffic lights as can be seen in the photos.

Promoting books and a love of reading

At Floriana Primary we strive to foster a love of reading from an early age. We believe that reading is to the mind what exercise is to the body, and so in collaboration with the Floriana local council, the year 1 pupils took part in an activity where each student was presented with a pair of interesting and attractive books. The children took an active part in the activity and felt lucky to be the ones who will be receiving this gift. A special thanks goes to the Floriana local council for supporting the school and for making this activity possible.

Theresa Muscat

Good Night Gorilla

L-istorja hija bbażata fuq gurilla li jgħix ġo żu flimkien m’annimali oħra. Il-gwardjan mar fuq kull wieħed mill-annimali u tagħhom il-lejl it-tajjeb u sakkarhom ġol-gaġeġ. Kull gaġġa kellha katnaz u ċavetta differenti għal kull wieħed. Il-gurilla minn wara l-gwardjan beda jiftħilhom u kollha marru inkiss inkiss id-dar tal-gwardjan biex jorqdu fis-sħana.

It-tfal tgħallmu il-kuluri, l-annimali u ftit umoriżmu b’din l-istorja.  It-tfal flimkien mal-għalliema tagħhom Ms Audrey u Ms Raisa ippreparaw gurilla sandwich li setgħu jieklu … u dak li għamlu lkoll hekk kif marru lura d-dar u wrewha lil tal-familja.

Laqgħa għall-ġenitur/ kustodji mill-għalliema tal-PSCD

Illum 7 ta’ Novembru 2016, saret laqgħa għall-ġenitur/gwardjani tat-tfal li qegħdin fit-tielet u r-raba’ sena . L-għan ta’ din il-laqgħa kien li nintroduċu s-suġġett tal-PSCD fit-tielet sena. Fost it-topiks li se jiġu mgħallma hemm:

 • Group Building
 • Myself
 • Teamwork
 • Resolving Conflict
 • Communication
 • How I feel
 • Friends
 • Trust
 • Sharing and Ownership
 • Bullying
 • My Special People
 • Safe People, Safe Places
 • Internet Safety (BeSmart Online)
 • Diversity
 • Pupils’ Council

Fil-waqt li l-laqgħa għall-ġenitur li qegħdin fir-raba’ sena kienet dwar l-edukazzjoni sesswali. Dan it-topik jiġi mgħallem lit-tfal lejn l-aħħar tat-tielet term fejn se ikollhom informazzjoni eżatta dwar is-suġġett mingħand għalliema professjonali. Permezz ta’ dawn il-lezzjonijiet, it-tfal iħossuhom ippreparati għall-bidliet fiżiċi u emozzjonali li jridu jgħaddu minnhom.

L-attendenza tal-ġenituri/kustodji kienet ta 40% tat-tfal tat-tielet sena u 77% tat-tfal tar-raba’ sena.

Graziella Vella
Maria Falzon

Għalliema tal-PSCD

Code Week fil-Furjana

L-iskola tagħna ħadet sehem f’Code Week fejn it-tfal ta’ etajiet differenti hadu sehem f’attivitajiet relatati ma’ dan is-suġġett flimkien mal-għalliema tagħhom u bl-għajnuna tas-support teacher is-Sir Antoine Grech.  Agħfas hawn sabiex taraw ftit it-tfal tagħna waqt li qed imeddu idejhom għax-xogħol u jitgħalmu fl-istess ħin