Monthly Archive for October, 2017

Pink October – Special Assembly Year 4

During year 4 special assembly held on Friday the 27th October we celebrated Pink October Day.  The students explained the importance of BREAST AWARENESS for both males and females. During this event, a summary of what one should be on the look out was stressed as well as how often one should screen him/herself. The event was highlighted with a pink touch representing the color for this awareness. Both teachers and students wore a touch of pink too to celebrate this day. Donations were collected and given to the Hospice movement.

Tuna l-Kartuna tal-Ħalib u lill-Istrina nagħtu daqqa t’id!

Matt Amatic – Special Assembly Year 5

The Year 5 Special Assembly held on the 20th October was all about Maths. During theSpecial Assembly the Year 5 class introduced the school’s Maths Mascot, Matt Amatics. A child read out to the school the importance of Maths in our daily lives and how it is found all around us, while two children turned the noticeboard on which there was Matt Amatics. After this, the children in the whole class sang and danced to the song ‘I Love Maths Like Crazy’ found on YouTube.

FLORIANA PRIMARY SCHOOL taking part in the kreattiv project

Towards the end of the last scholastic year, our school was approached by Ms Claire Massa, HOD for Music, and invited to apply for the Kreattiv Project.  The application was sent and the chosen topic was The Sea – to co-incide with our EkoSkola theme for the forthcoming two years.  A detailed programme of events was set during which the students will be receiving knowledge and learning more through the creative arts: dance, art, music, drama and creative writing.  The students will be taking part in talks, discussions and workshops related to the chosen topic and then they will be sharing their knowledge and ideas not just with their parents but with the other members of the local community as well.  Various well known local personalities have been invited for this Project. To name just some there are:  Professor Alan Deidun, Ms. Liliana Fleri Soler, Dr. Timothy Gambin, Mr. Luke Baldacchino, Moreorless Theatre and Zfin Malta.  Students will also be visiting the Maritime Museum and Vittoriosa, Alka Ceramics, the National Acquarium and other places.  An exhibition with the kids’ work will be set up at school and a book with the writings, drawings and crafts will be published towards the end of the Project.  The application was accepted by the Arts Council and the school will be receiving funding to carry on with the proposed programme.

The general aim of the Project is to:

  • Initiate creative projects in classrooms, schools and colleges through collaborations between teachers, students and creative practitioners and, in so doing, to facilitate creative education as a key tool for holistic development.
  • Introduce children and young people to potential careers in the cultural and creative sector, through selected collaborations with higher educational institutions.
  • Embed cultural and creative entrepreneurship in schools as expressed in the National Cultural Policy.
  • Encourage collaboration between educational institutions, the culture and creative industries, and other relevant sectors such as science and technology.
  • Create employment opportunities for creative professionals.
  • Encourage creative collaborations amongst educational institutions, and partnerships with public and private cultural operators.

Ottubru magħna!

Ottubru huwa l-għaxar xahar tas-sena u fih 31 jum.  Issa li bdiet il-ħarifa jibdew jiqsaru l-ġranet u jibda jidlam aktar kmieni.  Kollox jerġa’ jirritorna għar-rutina u mhux biss reġgħu fetħu l-iskejjel imma terġa’ tibda l-ġabra tal-familja.  Nibdew ukoll nistennew li jkollna xi ftit tax-xita u ma nibqgħux nilbsu l-ħwejjeġ ħfief li konna nilbsu fix-xhur sħan tas-sajf.

Matul dan ix-xahar infakkru l-festa tal-Anġlu Kustodju li tiġi fit-2 t’Ottubru.  Tajjeb li nkunu nafu nitolbuh jieħu ħsiebna meta nkunu se nsibu ruħna f’xi periklu kemm tal-ġisem kif ukoll tar-ruħ.  Hemm talba qadima li tgħid:

“Anġlu t’Alla li fit-tjubija tiegħu, Alla tani biex tħarisni, dawwalli moħħi, ħarisni, żommni u mexxini f’dan il-jum. ”

Fl-4 t’Ottubru nfakkru lil San Franġisk t’Assisi, fis-7 t’Ottubru hija l-festa tal-Madonna tar-rużarju u fit-13 nfakkru d-dehra tal-Madonna ġewwa Fatima, eżattament 100 sena ilu.

F’Ottubru wkoll infakkru lill-Poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila li għandu monument sabiħ fil-Floriana.  Huwa kien twieled fis-18 t’Ottubru 1871 u miet fit-13 t’Ottubru 1961 , ftit jiem biss qabel għalaq 90 sena.  Fost il-ħafna poeżiji sbieħ li kiteb insibu Fil-Ħlewwa ta’ Mejju, l-Innu ta’ Filgħodu kif ukoll l-Innu Malti.

Jibda jiżdied ir-riħ u s-siġar li joħorfu jibdew jinżgħu mill-weraq tagħhom.

L-Anglu Kustodju San Frangisk Dun Karm Psaila