Monthly Archive for May, 2018

And one more time we get the Bronze eSafety Label

SGPC Floriana school can proudly say one more time that the standards are being kept!

Mejju kemm hu ħlejju!

Wasal ix-xahar ta’ Mejju – ix-xahar tal-Madonna!  Mejju huwa l-ħames xahar tas-sena u jkollu 31 jum.  Mejju huwa xahar mill-isbaħ!  Fih ikollna bosta festi sbieħ.  Jibda bil-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem; ikollna l-festa ta’ San Ġorġ Preca u l-festa tal-Visitazzjoni tal-Madonna.  Matuldan ix-xahar ikollna wkoll Jum l-Omm.  Fl-iskola jkollna l-inkurunazzjoni tal-Madonna fejn inpoġġu kuruna bil-fjuri fuq ras l-istatwa tal-Madonna sabiex nuruha kemm inħobbuha u li rriduha tkun ir-reġina ta’ qalbna.

Issa nibdew inħossu xi ftit tas-sħana għax l-istaġun tas-sajf qiegħed joqrob ġmielu!  Jibda jdum ma jidlam u nkunu nistgħu nagħmlu aktar affarijiet mis-soltu għax ikollna aktar ħin ta’ dawl.