Archive for the 'Assemblies' Category

Page 2 of 10

L-Annimali – Special Assembly tas-Sitt Sena

L-ewwel Assembly għas-sena skolastika 2016 -2017 saret mill-klassi tas-sitt sena.  It-tema kienet dwar l-annimali.  Kulħadd għandu d-dritt li jgħix u li jgħix ħieles.  L-Assembly bdiet billi tifel li kien qed jirrappreżenta ljun ġera wara żewġt itfal li kienu qed jirrappreżentaw żewġt iċriev. Wieħed miċ-ċriev b’nifsu maqtugħ qal lill-iljun kif qatagħlu nifsu u l-iljun irrisponda li hu wkoll kellu dritt li jiekol.  Hawn daħlu n-narraturi li spjegaw dwar l-annimali karnivori u dawk erbivori u kif dawn iżommu bilanċ fin-natura. Komplew jispjegaw kif huwa proprju l-bniedem li qed jeqred l-armonija u l-bilanċ fin-natura.  Hawn tifel li jirrappreżenta għasfur jispjega kif il-kaċċa u l-insib qed ikomplu jeqirdu l-ispeċi ta’ diversi annimali.  Iżda mhux kollox negattiv għaliex hawn diversi għaqdiet li jiddefendu l-annimali u anki sptarijiet għal dawn il-kreaturi.  Hemm ukoll min saħansitra jħallilhom il-wirt.  Fl-aħħar ingħata xi tagħrif dwar il-padrun tal-annimali San Franġisk t’Assisi.

Din l-Assembly ittelgħet mit-tfal tas-Sitt Sena bl-għajnuna tal-għalliema tagħhom Ms Rita, Ms Josianne u Ms Charlene.

Special Assembly Year 1

Throughout the first term, one of the science topics carried out in Year 1 was about the different parts of the body. During the Science lessons the children did various activities, songs and games that helped them learn more about this topic. They also prepared a song related to this topic for the special assembly which was staged on the 26th November 2015 with Ms Annalise and Ms Simone guiding the little ones in their dance.   They sang and danced to the catchy song ‘The Skeleton Dance’.

YouTube link: The Skeleton Dance

Special Assembly Year 2

On Friday 20th November, the Year 2 class presented a Special Assembly.  The children sang a song about the seasons. They were divided into four groups, each group representing a season.  They also wore clothes to represent the type of clothing associated with the specific weather conditions of a particular season. The children really enjoyed singing the song as it was quite catchy, while also learning new vocabulary in English related to the four seasons.

Link to song video : Seasons Song Video

xxxx

Special Assembly Year 5

The children in the year 5 class, with guidance from Ms Theresa, Ms Rebecca and Ms Janette took part in a special assembly having the theme of friendship on Friday 16th October. This assembly consisted of a short play were the children mimed acts of friendship like helping the physically injured, the lonely and the sad. The song “You can count on me” by Bruno Mars was playing in the background as the children played their various parts. The lyrics of this song are a perfect example of what friendship is all about.

Link to video: https://www.youtube.com/watch?v=SbAUzcuvVYc

The theme of friendship has featured in many classroom discussions since the beginning of the year, and so it seemed only natural to set friendship as the theme of our special assembly. Friendship is also the overall theme of our classroom noticeboard.

xxxxx

Click on the picture above to see more snapshots of this event.

Special Assembly Year 6

Nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Ottubru 2015 it-tfal tas-Sitt Sena, bl-għajnuna tal-għalliema Ms Martina u Ms Erica, tellgħu preżentazzjoni verament ħelwa fejn waslu messaġġ sabiħ li għandna nkunu kuntenti b’dak li għandna.  U huwa tassew importanti li nagħrfu li aħna lkoll differenti iżda għandna nkunu kuntenti b’dawk it-talenti sbieħ li aħna mżejnin bihom, għaliex wara kollox, kulħadd għandu xi ħaġa x’jofri lis-soċjetà.  It-tfal ghamlu reċta qasira u fl-aħħar żifnu flimkien mal-kanzunetta “Happy“.

Script tar-reċta:   Be_happy_with_yourself
Il-Kanzunetta:     Happy – Pharrell Williams

Waqt din l-Assembly ġiet tkellimna wkoll rappreżentanta tal-Missio Malta flimkien mal-mascot tagħhom, fejn ħeġġewna sabiex ngħinu lill-komunitajiet  tal-Madagascar sabiex ikollhom ilma safi biex jixorbu.  Kull min jixtieq jgħin f’dan l-għan għandu jfittex lil Ms Maria.

Agħfas fuq l-istampa sabiex tara filmat qasir taż-żifna