Archive for the 'EkoSkola' Category

Page 2 of 15

Ħarġa sal-Argotti

Fl-Argotti ġiet organizzata Science Week u aħna l-membri tal-EkoSkola morna mal-għalliema tagħna Ms Brenda u Ms Maria. Ġew it-tfal tal-ħames klassi wkoll magħna flimkien mal-għalliema tagħhom.

Iltqajna ma’ tfal minn skejjel oħra wkoll. Fl-Argotti kien hemm seba’ tined u f’kull tinda kien hemm attivita’ li kellha x’taqsam max-xjenza. Fost l-attivitajiet li kien hemm, l-aktar li laqtuni kienu meta qagħdna ngħoddu kemm ikollha żmien siġra. Dan nistgħu narawh miz-zokk tagħha. Rajna diversi tipi ta’ xtieli kif ukoll xammejna u missejna diversi tipi ta’ herbs li nużaw għall-ikel. F’tinda minnhom kien hemm il-compost. Aħna rajna kif dan isir u kif nistgħu nagħmluh aħna wkoll fid-djar tagħna. F’tinda minnhom kien hemm akkwarju bil-ħut u stajna naraw dawk il-pjanti li jgħixu fl-akkwarju wkoll.

L-aħħar attivita’ kienet sabiħa wisq. Imxejna fuq tipi differenti ta’ ġebel u ċagħaq u ridna nħossu jekk hux iebes, artab, kiesaħ jew sħun. Kellna ineħħu ż-żarbun u l-kalzetti u tgħidx kemm ħadna gost!

Din il-ġurnata mhux ser ninsijha għax tgħallimt ħafna affarijiet sbieħ u ġodda. Fl-aħħar ktibna isimna wkoll fuq liżar li kien ippreparat apposta u ħadna sehem f’kompetizzjoni wkoll!

Nirvana Farrugia
Ir-raba’ sena
Membru tal-EkoSkola

xxxx

Myrtle Tree in our green patch

As part of our EkoSkola and Leaf Projects, we planted a Myrtle tree in our school yard. The myrtle tree is an indigenous species common in many parts of southern Europe and North Africa. Myrtle leaves have  been used medicinally for at least 3,000 years. Like most other native trees, it had nearly disappeared from the Maltese countryside but there is evidence that in a number of localities such as Wied Għajn Riħana it used to be common.

It is in fact a pity that the tree, known in Maltese as Riħan, is not planted more often in our country.

The myrtle does not grow high and at most reaches five metres but its special attributes are aromatic leaves and beautiful white flowers that are in bloom from late spring to late summer.

Later in the year the myrtle tree produces large numbers of blue-black berries. The berries contain several seeds and it is very easy to propagate the tree from them. The myrtle tree is also cultivated and can be found in gardens. It is ideal for hedges and one can be found in the front garden of the Domus Romana Museum in Rabat. Special thanks go to Mr. Johann Gatt, our EkoSkola and Leaf Coordinator.

Tree of the Month – Carob Tree

The Carob Tree – Il-Ħarruba

The Carob Tree is quite common in the Maltese Islands and could still be found in its natural habitat.  This evergreen grows up to a height of 10m. The seed pods of the Carob are used as food for animals. It can be found in various places such as valleys, fields and road sides.

Ħarġa sal-Buskett

It-Tnejn. 29 ta’ Marzu 2016, ħriġna ħarġa vera sabiħa – aħna l-membri tal-EkoSkola morna mawra sal-Buskett. Tgħidx kemm tgħallimna u ħadna gost. Iltqajna ma’ persuna li jieħu ħsieb it-tħawwil tas-siġar u pjanti u l-ambjent tal-Buskett. Imxejna mal-Buskett kważi kollu u lanqas rajna l-ħin itir. Waqt li konna mexjin rajna, missejna u xammejna tipi differenti ta’ siġar u pjanti. Rajna siġar li ilhom jeżistu aktar minn tmien mitt sena filwaqt li rajna oħrajn li għadhom ċkejknin. Rajna d-differenza bejn siġar li jikbru b’mod naturali u oħrajn li jikbru man-made jiġifieri jkun ħawwilhom il-bniedem. Ħawwilna xi siġar aħna wkoll. Ġbarna żerriegħa tal-ġandar u tal-weraq tar-rand u ħawwilnihom f’pots żgħar li ħadna magħna d-dar sabiex inkabbruhom aħna stess.

Kienet ħarġa verament sabiħa li tagħmel sens mat-tema tagħna għal dawn is-sentejn. Niftakru li qed naħdmu dwar it-tema tas-siġar. Nixtiequ nfakkru l-Eko Code tagħna li hi Trees are Treasures u verament is-siġar huma teżori…ejjew nieħdu ħsieb il-ftit siġar li għandna!

Miktuba mill-membri tal-Eko Skola flimkien ma’ Ms Brenda.

Tree of the Month – Judas Tree

The Judas Tree – Is-Siġra ta’ Ġuda

The Judas Tree has disappeared from the countryside where it was very common. This tree can only be seen in parks and in the streets.  The tree is semi-deciduous.  This means that most of the leaves drop during the autumn months and it flowers in early Spring. The flowers are purple in colour and they give our streets a wonderful look when Easter is approaching.