Archive for the 'Events' Category

Autism Fun Day 2018

Ħinijiet Ġodda / New Time

Għeżież Ġenituri,

Mis-Sena Skolastika li jmiss, il-ħinijiet tal-iskola se jkunu mit-08.00 am sas-02.00pm.  Dan qed isir bl-approvazzjoni tad-Direttur Ġenerali u tal-Principal tal-Kulleġġ.  Il-bieb jinfetaħ fit-08.00 għal kulħadd u l-Assembly ssir ftit wara għal kulħadd flimkien.  It-tfal tal-Kinder joħorġu fis-01.45 pm, tal-Primarja joħorġu kollha fis-02.00pm.  Din il-bidla qed issir sabiex niżguraw li t-tfal ikunu taħt is-superviżjoni tal-kbar il-ħin kollu.

Grazzi u Tislijiet

Stephen Miceli

Kap tal-Iskola

Dear Parents,

As from the next scholastic year school time will be between 08.00 am till 02.00pm.  This change is being affected with the approval of the Director General and of the College Principal.  Admission will  be at 08.00 for both Kinder and Primary, followed shortly by the Assembly.  Kinder dismissal will be at 01.45 pm, Primary dismissal at 02.00pm.  This change is being done in order to make sure that all students are well supervised at all times.

Thanks and Regards

Stephen Miceli

Head of School

Christmas Novena – Day 9 – 24th December

His birth was humble, His death was tragic,
But the rest of His story was more than magic.
Though buried on Earth, He rose up to the sky
As our Lord in Heaven, never more to die.

Christmas Novena – Day 8 – 23rd December

When the wise men came, they entered the house,
Found Jesus, Joseph and Mary, his spouse.
Presented their gifts, most precious we’re told
Frankincense, myrrh and a casket of gold.

Christmas Novena – Day 7 – 21st December

Some wise men came from far away
With gifts for a king they wished to convey.
They called with Herod – an evil king
But rival monarchs were not his thing!