Archive for the 'School Events' Category

Ajma xi sħana …. Ġunju magħna!

Wasal Ġunju u miegħu jġib in-nofstanhari u l-bidu tal-istaġun tas-sajf.  Issa bdiet is-sħana, ħafna sigħat ta’ dawl u aktar ħajja u attivitajiet li jsiru barra.  Waslu wkoll l-eżamijiet annwali li fihom irridu nuru li matul is-sena skolastika aħna tgħallimna ħafna affarijiet sbieħ li jiswew għall-ħajja.  Iż-żmien itir u ma jistenna lil ħadd u wasalna fl-aħħar xahar tas-sena skolastika.  Dan huwa xahar li miegħu jġib bosta festi u ċelebrazzjonijiet sbieħ.  Fl-iskola jkollna l-Ewwel Tqarbina tat-tfal li jkunu għamlu l-Preċett fil-Parroċċi tagħhom.  Kemm ikunu sbieħ kollha lebsin bl-abjad sabiex juru l-indafa tal-qlub tagħhom hekk kif jirċievu l-Ewkaristija għall-ewwel darba fl-iskola! 

Ikollna wkoll festi bħal dik tal-Qalb ta’ Ġesu’ u ta’ San Pietru u San Pawl – popolarment magħrufa bħala l-Imnarja.  Ikollna wkoll il-festa nazzjonali tas-Sette Giugno fis-7 ta’ Ġunju.  Matul dan ix-xahar jiġi wkoll Jum il-Missier. Fl-aħħar tax-xahar nsellmu lill-iskola u nibdew bil-vaganzi tas-sajf – żmien ta’ sħana kbira, għawm, ilbies ħafif u ikel li jfakkarna fl-istaġun sajfi: bħal xi ġelat tajjeb jew xi felli dulliegħa friska!

 

And one more time we get the Bronze eSafety Label

SGPC Floriana school can proudly say one more time that the standards are being kept!

Mejju kemm hu ħlejju!

Wasal ix-xahar ta’ Mejju – ix-xahar tal-Madonna!  Mejju huwa l-ħames xahar tas-sena u jkollu 31 jum.  Mejju huwa xahar mill-isbaħ!  Fih ikollna bosta festi sbieħ.  Jibda bil-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem; ikollna l-festa ta’ San Ġorġ Preca u l-festa tal-Visitazzjoni tal-Madonna.  Matuldan ix-xahar ikollna wkoll Jum l-Omm.  Fl-iskola jkollna l-inkurunazzjoni tal-Madonna fejn inpoġġu kuruna bil-fjuri fuq ras l-istatwa tal-Madonna sabiex nuruha kemm inħobbuha u li rriduha tkun ir-reġina ta’ qalbna.

Issa nibdew inħossu xi ftit tas-sħana għax l-istaġun tas-sajf qiegħed joqrob ġmielu!  Jibda jdum ma jidlam u nkunu nistgħu nagħmlu aktar affarijiet mis-soltu għax ikollna aktar ħin ta’ dawl.

 

Ir-Raba’ Xahar – April

April huwa r-raba’ xahar tas-sena u jkun fih 30 ġurnata.  Issa r-rebbiegħa hija fl-aqwa tagħha.  Is-siġar huma ħodor u l-ġonna mimlijin bil-fjuri.  Xi ġmiel hux meta tara l-fjuri sbieħ bin-naħal jew xi farfett jittajjar fuqhom!  Huwa żmien ta’ meta n-natura terġa’ tqum mill-ġdid! Jekk tagħmel xi ftit xita f’April tgħidx kemm jieħdu gost biha l-bdiewa. Fil-fatt hemm għidut li jgħid:

“Xita ħruġ Marzu, dħul April

Tiswa’ daqs karru deheb fin!”

Matul ix-xahar ta’ April nibdew naqilbu, bil-mod il-mod, mill-ħwejjeġ tqal u ħoxnin għal oħrajn aktar ħfief u friski.

F’April ikollna l-festa ta’ barra tal-qaddis padrun tal-Floriana, San Publiju.  Publiju kien dak li laqa’ għandu lil San Pawl meta kien fi triqtu lejn Ruma.  Jingħad li qabel ma telaq minn Malta, Pawlu għażel lil Publiju bħala l-ewwel isqof ta’ pajjiżna.  Fil-festa tiegħu għandna niftakru f’kemm kellu qalbu tajba u għandna nagħmlu minn kollox biex inkunu bħalu.

Marzu wasal ukoll!

Marzu huwa wieħed mix-xhur l-aktar sbieħ tas-sena – u dan għal bosta raġunijiet.  Marzu huwa x-xahar li matulu tispiċċa x-xitwa u tirritorna r-rebbiegħa!  Il-ħajja terġa’ tibda tieħu r-ruħ mill-ġdid – jibda jkollna aktar dawl, jinbtu l-fjuri u s-siġar jerġgħu jilbsu b’weraq ġodda u friski u s-siġar tal-frott jimtlew biż-żahar.  L-annimali wkoll jibda jkollhom il-frieħ! Ir-rebbiegħa hija staġun sabiħ ħafna u li jerġa’ jnissel fina tamiet ġodda.  Marzu jissejjaħ ix-xahar ta’ San Ġużepp għax fid-19 tax-xahar issir il-festa ta’ dan il-qaddis tant kbir u importanti! San Ġużepp kien il-bniedem li minn għandu Ġesu’ kiseb ħafna tagħlim u għerf.  Mhux biss kien ir-raġel li dejjem ħa ħsiebu imma kien ukoll qisu l-għalliem tiegħu.  Fil-25 issir il-festa ta’ meta l-Anġlu Gabrijel mar għand Marija u ħabbrilha li hi kellha tkun l-omm ta’ Ġesu’.

F’Marzu wkoll ikollna bosta tifkiriet sbieħ li jfakkruna fl-aħħar ġranet ta’ Ġesu’ – ikollna l-festi sbieħ tal-Madonna tad-Duluri, ta’ Ħadd il-Palm, ta’ Ħamis ix-Xirka, tal-Ġimgħa l-Kbira u tal-Għid il-Kbir.  Dawn huma l-aktar festi importanti għall-insara għax matulhom Ġesu’ wera li hu mhux biss bniedem imma Alla wkoll.

Fl-aħħar jum ta’ Marzu nfakkru waħda mill-festi nazzjonali ta’ pajjiżna – Jum il-Ħelsien.  Din tfakkarna meta kienet telqet il-bażi Ingliża minn Malta.

San Ġużepp xxxx
San Ġużepp Id-Duluri