Archive for the 'School Events' Category

Page 2 of 37

It-Tieni xahar – Frar

FrarKif itir iż-żmien u ma jistenna lil ħadd hux?  Diġa’ wasalna fi Frar – it-tieni xahar tas-sena u huwa xahar qasir – normalment ikun fih 28 jum imma darba f’kull erba’ snin ikollu jum żejjed!

Dan huwa x-xahar li fih ikollna l-eżamijiet ta’ nofs is-sena u ftit wara niċċelebraw il-Karnival.  L-ewwel irridu noqogħdu nistudjaw sabiex fl-eżamijiet immorru sewwa u jkollna riżultati sbieħ. Imbagħad wara nilbsu l-kostumi u noqogħdu nieħdu pjaċir bil-karrijiet, bil-maskeruni u bl-attivitajiet sbieħ li jsiru għall-Karnival.

Wara l-Karnival jibda’ r-Randan – żmien li jwassalna għall-festi tal-Għid il-Kbir.

Matul dan ix-xahar ikollna l-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, li ssir fl-10 ta’ Frar.  Hemm ukoll San Valentinu li jsir fl-14 ta’ Frar.

Dan huwa l-aħħar xahar sħiħ tax-xitwa għax xahar ieħor, jekk Alla jrid, terġa’ tibda r-rebbiegħa!

xxxxXXXXXXXXXXxxxx

Erġajna bdejna b’Jannar!

Jannar kiefer u bid-dwiefer!  Dan jurina li dan ix-xahar normalment ikun kiesaħ u jkollna ħafna ġranet xitwin, bix-xita u bil-bard.  Issa l-istaġun tax-xitwa jinsab fl-aqwa tiegħu!  Dan huwa l-ewwel xahar tas-sena u fih hemm 31 jum.

Matul dan ix-xahar ukoll ikollna bosta festi sbieħ.  Fis-6 ta’ Jannar issir il-festa tal-Epifanija li tfakkarna meta t-tliet slaten maġi sabu lil Ġesu’ u tawh rigali ta’ deheb, inċens u mirra.  Fit-22 ta’ Jannar infakkru lil San Publiju, l-ewwel isqof ta’ Malta u li huwa wkoll il-padrun tal-Floriana u wieħed mill-padruni ta’ Malta.  Fil-31 ta’ Jannar issir il-festa ta’ San Ġwann Bosco, qassis taljan li tant ħadem għall-ġid tat-tfal u taż-żgħażagħ.

F’Jannar niftakru b’mod speċjali fl-importanza tas-siġar li jinsabu madwarna u niftakru f’kemm għandna nieħdu ħsiebhom. Fl-iskola jkollna Jum is-Siġar u lkoll nieħdu pjaċir inħawlu xi siġra jew tnejn!

U fl-aħħar Diċembru!

U s-sena tgerbet u waslet fi tmiemha!  Kemm jgħaddi ż-żmien hux u ma joqgħod jistenna lil ħadd!  Wasal Diċembru, l-aħħar xahar tas-sena u li fih 31 jum.  Huwa xahar mimli festi sbieħ u li fihom inħossu li għandna għaliex niċċelebraw u nkunu ferħanin.  Insemmi l-festa ta’ San Nikola fis-6 ta’ Diċembru, l-Immakulata Kunċizzjoni fit-8 ta’ Diċembru, Jum ir-Repubblika fit-13, il-Milied fil-25 u l-aħħar tas-sena fil-31.  Kollha huma sbieħ u għandhom tifsira speċjali iżda li żgur li l-aktar waħda li għandkom għal qalbkom hija l-festa tal-Milied, li tfakkarna f’meta l-Iben t’Alla twieled fostna bħala tarbija fl-għar fqajjar ta’ Betlem!  Huwa veru li fi żmien il-Milied nifirħu b’ħafna affarijiet oħrajn; bħal festini, tiżjin u kant, rigali, ħafna ikel u xorb u ħafna affarijiet oħrajn; imma l-ġrajja tat-twelid ta’ Ġesu’ hija żgur l-aktar ħaġa importanti!

Matul dan ix-xahar tintemm il-ħarifa u tibda x-xitwa: żmien ta’ bard u ksieħ, xita u maltemp!  Noqogħdu ħafna ġewwa, ħdejn xi heater u nilbsu ħafna ħwejjeġ ħoxnin u sħan, bħal xi ġakketta ħoxna, xi kowt u b’xi muffler m’għonqna biex ma nħossux kesħa!

Imbagħad fil-lejl bejn il-31 ta’ Diċembru u l-1 ta’ Jannar insellmu lis-sena li tkun spiċċat u nħarsu b’tama ġdida lejn is-sena li tkun qed titwieled.

San Nikola Il-Kunċizzjoni

Spot the Jellyfish!

On Monday 6th November we hosted Profs. Alan Deidun from the University of Malta as part of our Kreattiv Project about “The Sea”.  Profs. Deidun, in his typical colourful manner,  explained to us the different types of jellyfish that are found in our waters.  We got to know that the most frequent and common one is the Mauve Stinger. This jellyfish can be very harmful as its sting is very painful.  There are also the Fried Egg Jellyfish, commonly known as the Qassata and the Portuguese Man o’ War.  Other jellyfish that are spotted in our waters are the Box Jellyfish, the Nomadic Jellyfish, the By the wind Sailor, the Comb Jellies, the Cigar Jellyfish, the Moon Jellyfish, the Sea Lung, the Blue Button and the Crystal Jellyfish.  Some give only a mild sting and others do not sting at all.  The best way to treat a jellyfish sting is by washing it with sea water.  Baking Soda is a very good healing agent as well.  We also got to know never to use fresh water as this will make the sting even worse.

The students were encouraged to send a report via email whenever they spot a jellyfish.  The report is to give this information:

  • WHICH type of jellyfish was observed.
  • WHERE were the jellyfish observed.
  • HOW MANY were observed.

Reports are to be sent to
ioi-moc@um.edu.mt

or

alan.deidun@gmail.com

Profs. Deidun showed us models of some types of jellyfish and also answered our one thousand and one questions and gave us posters to keep.  Ms. Claire Massa, the Project Co-Ordinator, was also present for this lesson.  A very big thank you to Ms. Claire and to Profs. Alan Deidun.

Novembru wasal ukoll!

Novembru huwa meqjus bħala x-xahar tal-erwieħ tal-purgatorju u matulu niftakru b’mod speċjali f’dawk qrabatna u ħbiebna li llum m’għadhomx magħna.  Dan ix-xahar, li fih 30 ġurnata, jibda bil-festa tal-Qaddisin Kollha u l-għada tkun il-festa tal-Erwieħ tal-Purgatorju – aħna nemmnu li dawn jinsabu fi triqthom lejn il-Ġenna sabiex isiru qaddisin ukoll.

Issa l-ħarifa daħlet sewwa u iktar ikollna dlam milli dawl!  Jidlam kmieni ħafna u kulħadd ikun jixtieq li joqgħod aktar ġewwa milli barra.  Ġieli jkollna ġranet sbieħ ukoll – dawn insejħulhom is-Sajf ta’ San Martin, li jkollu l-festa tiegħu matul dan ix-xahar, eżattament fil-11 ta’ Novembru.  Dak inhar hija drawwa qadima li lit-tfal jagħtuhom il-borża tad-drapp b’xi frotta u xi ftit ħelu jew lewż.  Taqbila ħelwa marbuta ma’ din il-festa hija din:

“Ġewż, lewż, qastan, tin;

Kemm inħobb lil San Martin!”

Lejn l-aħħar tax-xahar ikollna l-festa ta’ Kristu Re li tfakkarna li jkun wasal biex jibda l-Avvent!  Imbagħad fit-30 ta’ Novembru ssir il-festa ta’ Sant’Andrija, li kien wieħed mill-Appostli ta’ Ġesu’.

San Martin Sant’ Andrija