Marzu wasal ukoll!

Marzu huwa wieħed mix-xhur l-aktar sbieħ tas-sena – u dan għal bosta raġunijiet.  Marzu huwa x-xahar li matulu tispiċċa x-xitwa u tirritorna r-rebbiegħa!  Il-ħajja terġa’ tibda tieħu r-ruħ mill-ġdid – jibda jkollna aktar dawl, jinbtu l-fjuri u s-siġar jerġgħu jilbsu b’weraq ġodda u friski u s-siġar tal-frott jimtlew biż-żahar.  L-annimali wkoll jibda jkollhom il-frieħ! Ir-rebbiegħa hija staġun sabiħ ħafna u li jerġa’ jnissel fina tamiet ġodda.  Marzu jissejjaħ ix-xahar ta’ San Ġużepp għax fid-19 tax-xahar issir il-festa ta’ dan il-qaddis tant kbir u importanti! San Ġużepp kien il-bniedem li minn għandu Ġesu’ kiseb ħafna tagħlim u għerf.  Mhux biss kien ir-raġel li dejjem ħa ħsiebu imma kien ukoll qisu l-għalliem tiegħu.  Fil-25 issir il-festa ta’ meta l-Anġlu Gabrijel mar għand Marija u ħabbrilha li hi kellha tkun l-omm ta’ Ġesu’.

F’Marzu wkoll ikollna bosta tifkiriet sbieħ li jfakkruna fl-aħħar ġranet ta’ Ġesu’ – ikollna l-festi sbieħ tal-Madonna tad-Duluri, ta’ Ħadd il-Palm, ta’ Ħamis ix-Xirka, tal-Ġimgħa l-Kbira u tal-Għid il-Kbir.  Dawn huma l-aktar festi importanti għall-insara għax matulhom Ġesu’ wera li hu mhux biss bniedem imma Alla wkoll.

Fl-aħħar jum ta’ Marzu nfakkru waħda mill-festi nazzjonali ta’ pajjiżna – Jum il-Ħelsien.  Din tfakkarna meta kienet telqet il-bażi Ingliża minn Malta.

San Ġużepp xxxx
San Ġużepp Id-Duluri

It-Tieni xahar – Frar

FrarKif itir iż-żmien u ma jistenna lil ħadd hux?  Diġa’ wasalna fi Frar – it-tieni xahar tas-sena u huwa xahar qasir – normalment ikun fih 28 jum imma darba f’kull erba’ snin ikollu jum żejjed!

Dan huwa x-xahar li fih ikollna l-eżamijiet ta’ nofs is-sena u ftit wara niċċelebraw il-Karnival.  L-ewwel irridu noqogħdu nistudjaw sabiex fl-eżamijiet immorru sewwa u jkollna riżultati sbieħ. Imbagħad wara nilbsu l-kostumi u noqogħdu nieħdu pjaċir bil-karrijiet, bil-maskeruni u bl-attivitajiet sbieħ li jsiru għall-Karnival.

Wara l-Karnival jibda’ r-Randan – żmien li jwassalna għall-festi tal-Għid il-Kbir.

Matul dan ix-xahar ikollna l-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, li ssir fl-10 ta’ Frar.  Hemm ukoll San Valentinu li jsir fl-14 ta’ Frar.

Dan huwa l-aħħar xahar sħiħ tax-xitwa għax xahar ieħor, jekk Alla jrid, terġa’ tibda r-rebbiegħa!

xxxxXXXXXXXXXXxxxx

Erġajna bdejna b’Jannar!

Jannar kiefer u bid-dwiefer!  Dan jurina li dan ix-xahar normalment ikun kiesaħ u jkollna ħafna ġranet xitwin, bix-xita u bil-bard.  Issa l-istaġun tax-xitwa jinsab fl-aqwa tiegħu!  Dan huwa l-ewwel xahar tas-sena u fih hemm 31 jum.

Matul dan ix-xahar ukoll ikollna bosta festi sbieħ.  Fis-6 ta’ Jannar issir il-festa tal-Epifanija li tfakkarna meta t-tliet slaten maġi sabu lil Ġesu’ u tawh rigali ta’ deheb, inċens u mirra.  Fit-22 ta’ Jannar infakkru lil San Publiju, l-ewwel isqof ta’ Malta u li huwa wkoll il-padrun tal-Floriana u wieħed mill-padruni ta’ Malta.  Fil-31 ta’ Jannar issir il-festa ta’ San Ġwann Bosco, qassis taljan li tant ħadem għall-ġid tat-tfal u taż-żgħażagħ.

F’Jannar niftakru b’mod speċjali fl-importanza tas-siġar li jinsabu madwarna u niftakru f’kemm għandna nieħdu ħsiebhom. Fl-iskola jkollna Jum is-Siġar u lkoll nieħdu pjaċir inħawlu xi siġra jew tnejn!

The Rainbow Fish – Special Assembly Year 1

The Year 1 special assembly held on the 1st December was called ‘The Rainbow Fish’.  Together with their class teacher Ms Diane and LSA Ms Gabrielle the students read the story in class and watched a video of the same story.  The rainbow fish believed that she was the most beautiful fish because of her silver scales, but she was sad and lonely, because the other fish didn’t want to play with her.  The story encourages the children to be more humble and to be more willing to share their possessions.  The children were exposed to a situation where being happy does not mean having everything or being the best amongst those around you.  On stage the year one students acted out the story and had colourful props and all took active part in the short play.  The whole class then danced along to the song Under The Sea while everyone clapped and enjoyed the show.

U fl-aħħar Diċembru!

U s-sena tgerbet u waslet fi tmiemha!  Kemm jgħaddi ż-żmien hux u ma joqgħod jistenna lil ħadd!  Wasal Diċembru, l-aħħar xahar tas-sena u li fih 31 jum.  Huwa xahar mimli festi sbieħ u li fihom inħossu li għandna għaliex niċċelebraw u nkunu ferħanin.  Insemmi l-festa ta’ San Nikola fis-6 ta’ Diċembru, l-Immakulata Kunċizzjoni fit-8 ta’ Diċembru, Jum ir-Repubblika fit-13, il-Milied fil-25 u l-aħħar tas-sena fil-31.  Kollha huma sbieħ u għandhom tifsira speċjali iżda li żgur li l-aktar waħda li għandkom għal qalbkom hija l-festa tal-Milied, li tfakkarna f’meta l-Iben t’Alla twieled fostna bħala tarbija fl-għar fqajjar ta’ Betlem!  Huwa veru li fi żmien il-Milied nifirħu b’ħafna affarijiet oħrajn; bħal festini, tiżjin u kant, rigali, ħafna ikel u xorb u ħafna affarijiet oħrajn; imma l-ġrajja tat-twelid ta’ Ġesu’ hija żgur l-aktar ħaġa importanti!

Matul dan ix-xahar tintemm il-ħarifa u tibda x-xitwa: żmien ta’ bard u ksieħ, xita u maltemp!  Noqogħdu ħafna ġewwa, ħdejn xi heater u nilbsu ħafna ħwejjeġ ħoxnin u sħan, bħal xi ġakketta ħoxna, xi kowt u b’xi muffler m’għonqna biex ma nħossux kesħa!

Imbagħad fil-lejl bejn il-31 ta’ Diċembru u l-1 ta’ Jannar insellmu lis-sena li tkun spiċċat u nħarsu b’tama ġdida lejn is-sena li tkun qed titwieled.

San Nikola Il-Kunċizzjoni