Assenza mill-Iskola

Kif ilkoll ġejtu mgħarfa l-istudenti għandhom jippreżentaw ċertifikat mediku meta jfallu aktar minn tlett ijiem.  Għarrafnikom ukoll li meta ma jattendux għal tlett ijiem jew inqas għandha tiġi ppreżentata nota bil-miktub lill-iskola iffirmata mill-ġenituri/kustodji.  Għal dan il-għan hawn issibu formola li għandha tintela meta t-tfal ma jattendux skola għal tliet ijiem jew inqas.  Niżżel din il-formola minn hawn.

As you were informed students are to present a medical certificate when they are sick for more than three days.  We also informed you that when a students is sick for three days or less they are to present to the school a written note signed by parents/guardians.  For this purpose we here you may find a form to be filled in when students do not attend school for three days or less.  Form can be downloaded from here.